Kariera w IT

Pion IT to trzy ściśle współpracujące ze sobą departamenty

Departament Operacji IT 

Głównym celem Departamentu Operacji IT jest utrzymanie ciągłości działania systemów informatycznych Banku, poprzez zapewnienie dostępności infrastruktury IT dla zdefiniowanych procesów biznesowych.

 • Dbamy również o zapewnienie zgodności kierunków rozwoju i utrzymania architektury technologicznej i infrastrukturalnej w Banku. 
 • Stawiamy na nowe technologie i rozwój podejścia DevSecOps w pracy zespołów IT.

Departament Rozwoju Systemów 

Departament Rozwoju Systemów obsługuje pełen proces wytwórczy.

 • Biuro Analiz i Architektury zbiera zapotrzebowanie, dba o zgodność architektury informatycznej z architekturą biznesową i przygotowuje szczegółowy opis wymagań (analiza systemowa – UML, BPMN). 
 • Analitycy i architekci ściśle współpracują z developerami z Biura Rozwoju i Utrzymania Oprogramowania - biuro to zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania m.in. w technologiach Java, .NET, Angular, T-SQL. 
 • Z kolei Biuro Testów i Automatyzacji dba o jakość wytwarzanego oprogramowania oraz automatyzację procesów.

 

Departament Zarządzania Usługami 

W DZU dbamy, aby usługi IT w BGK spełniały bieżące i przyszłe potrzeby naszych użytkowników oraz skutecznie wspierały realizację strategii Banku. Nasze cele realizujemy poprzez systematyczne działania na wielu płaszczyznach:

 • projektujemy, optymalizujemy i wdrażamy procesy oraz procedury IT,
 • działamy w obszarze rozwoju i wsparcia utrzymania m. in. systemów centralnych, kanałów elektronicznych, systemów raportowych, rozliczeń płatności oraz zarządzania danymi i transformacji danych,
 • kompleksowo obsługujemy użytkowników usług IT, dbamy o wysoką jakość i terminowe realizowanie zgłoszeń Service Desk,   
 • zarządzamy dostawcami usług IT, w tym: umowami, licencjami i certyfikatami IT oraz oprogramowaniem użytkownika końcowego i oprogramowaniem użytkowym,
 • zapewniamy sprawozdawczość oraz informację zarządczą z obszaru IT.

Jako Pion IT w działaniu kierujemy się sprawdzonymi metodykami, dobrymi praktykami oraz zasadami partnerstwa i skutecznego współdziałania Pionu IT i obszarów biznesowych. Dzięki temu efektywnie:

 • dostarczamy usługi IT oraz wdrażamy rozwiązania IT na rzecz programów modelu biznesowego BGK,
 • zapewniamy utrzymanie ciągłości działania oraz dostępności systemów informatycznych,
 • wdrażamy nowe narzędzia umożliwiające wzrost efektywności procesów realizowanych w Banku

Poznaj nasz proces rekrutacji i weź udział w transformacji.

 

Aplikacja przez naszą stronę lub jeden z portali ogłoszeniowych
Rozmowa z bezpośrednim przełożonym i rekruterem (tu może się pojawić prośba o rozwiązanie krótkiego zadania)
Złożenie oferty
 • Całość procesu może odbywać się on-line (Teams, eRecruiter).
 • Po pomyślnym przejściu rekrutacji składamy ofertę. Jeśli kandydat ją akceptuje zaczyna się proces adaptacji – kontakt ze strony kadr, dostęp do aplikacji z informacjami o pracy w BGK i zaproszenie do szkoleń wstępnych (on-line).
 • Obecnie pracujemy hybrydowo.

Aktualne oferty pracy

ITy możesz być częścią BGK