Jak rekrutujemy?

Jak wygląda proces rekrutacji?
Na każdym etapie rekrutacji możesz liczyć na informację zwrotną od nas.  
Publikacja ogłoszenia
Zebranie i analiza wszystkich danych
Zaproszenie wybranych kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych
Opcjonalne przeprowadzenie testów (kompetencji, analitycznych, językowych)
Złożenie oferty kandydatowi
Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?
  1. Dowiedz się kim jesteśmy, poznaj naszą historię i zapoznaj się z naszymi działaniami: O banku lub na profilu LinkedIn oraz Instagramie.
  2. Zastanów się, czym chcesz się u nas zajmować i co możesz dać od siebie, a czego oczekujesz od nas – jasno postawione oczekiwania pozwolą nam na wspólne ustalenie celów.  
  3. Zastanów się, jakie są Twoje oczekiwania finansowe i zorientuj się, jak wygląda Twój okres wypowiedzenia. 
  4. Przygotuj do nas kilka pytań, nasz zespół rekrutacji chętnie na nie odpowie.  
  5. Zadbaj o swoją prezencję, jest to dla nas oznaka, że rozmowa jest dla Ciebie ważna oraz że przykładasz wagę do szczegółów. 
Do jakich obszarów rekrutujemy?
Obszar Zarządzania Strategicznego
Audyt Wewnętrzny, Komunikacja i Marketing, HR, Kadry, Administracja, Fundacja BGK, Departament Prawny, Nadzór Właścicielski, Compliance, Zakupy, Bezpieczeństwo
Obszar Rynków i Finansów
Biuro Badań i Analiz, Aktywa i Pasywa, Inwestycje, Rynki Finansowe, Skarb, Organizacja Finansowania, Współpraca Międzynarodowa i Przedstawicielstwa Zagraniczne
Obszar Działalności Zleconej
Programy i Fundusze, Finansowanie Infrastruktury Drogowej, Usługi Agencyjne, Programy Mieszkaniowe
Obszar IT, Operacji i Programów Europejskich
Rozwój Rynku Regionalnego, Fundusze Europejskie, Instrumenty Finansowe, Programy Europejskie, IT, Operacje Bankowe
Obszar Ryzyka
Ryzyko Operacyjne, Finansowe, Kredytowe, Obsługa Transakcji, Wsparcie Sektorowe, Analizy, Ochrona Danych, Kredyty Trudne
Obszar Sprzedaży i Produktów
Produkty, Sprzedaż (Regiony), Bankowość Dużych Przedsiębiorstw, Bankowość Regionalna, Bankowość Samorządowa

Aktualne oferty pracy