A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Kalkulator POIR

Należy wybrać właściwy wariant:

 1. Nowa gwarancja – należy wybrać w przypadku wyliczania pomocy dla nowej gwarancji.
 2. Podwyższenie – należy wybrać w przypadku wyliczania wartości pomocy dla transakcji objętej już gwarancją, jeśli dokonywana zmiana polega na podwyższeniu kwoty gwarancji przy zachowaniu dotychczasowego okresu ważności gwarancji.
 3. Przedłużenie – należy wybrać w przypadku wyliczania wartości pomocy dla transakcji objętej już gwarancją, jeśli dokonywana zamiana polega na przedłużeniu okresu ważności gwarancji przy zachowaniu dotychczasowej kwoty gwarancji.
 4. Przedłużenie z obniżeniem – należy wybrać w przypadku wyliczania wartości pomocy dla transakcji objętej już gwarancją, jeśli dokonywana zmiana polega na przedłużeniu okresu ważności gwarancji przy jednoczesnym obniżeniu dotychczasowej kwoty gwarancji.
  Uwaga: wariant zakłada obniżenie kwoty gwarancji od daty przedłużenia gwarancji.
 5. Przedłużenie z podwyższeniem – należy wybrać w przypadku wyliczania wartości pomocy dla transakcji objętej już gwarancją, jeśli dokonywana zmiana polega na przedłużeniu okresu ważności gwarancji przy jednoczesnym podwyższeniu kwoty gwarancji.
  Uwaga: podwyższenie kwoty gwarancji może być dokonane niezależnie od daty przedłużenia.
 6. Skrócenie z podwyższeniem – należy wybrać w przypadku wyliczania wartości pomocy dla transakcji objętej już gwarancją, jeśli dokonywana zmiana polega na skróceniu okresu ważności gwarancji przy jednoczesnym podwyższeniu kwoty gwarancji.
 7. Korekta pomocy – należy wybrać w przypadku ponownego przeliczenia wartości pomocy w celu skorygowania wydanego zaświadczenia o udzieleniu pomocy.
  Uwaga: Korekty nie należy używać dla transakcji w której nastąpiło podwyższenie kwoty gwarancji, w takim przypadku należy skontaktować się bezpośrednio z BGK.

Należy wybrać właściwy wariant:

 1. pomoc de minimis - należy wybrać jeżeli Wnioskodawca nie prowadzi działalności w zakresie transportu drogowego towarów.
 2. pomoc de minimis transport drogowy towarów – należy wybrać jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie transportu drogowego towarów.
 3. pomoc inwestycyjna.
Należy podać sumę wszystkich dotychczas uzyskanych pomocy de minimis w bieżącym roku oraz dwóch poprzednich w EUR.
Należy wpisać kurs średni NBP z dnia udzielenia pomocy z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Należy wpisać kwotę gwarancji w PLN.
Należy wpisać pierwotną datę objęcia kredytu gwarancją.
Należy wpisać datę końca okresu ważności gwarancji.

Sprawdź wartość pomocy de minimis dla gwarancji Biznesmax według metody standardowej
tj. dla gwarancji de minimis.