Kalkulator POIR

Sprawdź wartość pomocy de minimis dla gwarancji Biznesmax według metody standardowej
tj. dla gwarancji de minimis.