Inwestycje

Inwestujemy w Polskę

Jesteśmy polskim bankiem rozwoju z blisko stuletnią historią, która jest inspiracją dla naszych obecnych działań. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Odpowiedzialny i zrównoważony biznes jest podstawą naszej działalności. Dlatego podejmujemy inicjatywy, które promują przedsiębiorczość, innowacje oraz wspieramy realizację wielu inwestycji potrzebnych mieszkańcom polskich samorządów.

Inwestycje dla rozwoju

Zainwestowaliśmy już pond 58 miliardów złotych!

Jesteśmy partnerem dla samorządów i przedsiębiorców, zapewniamy finansowanie dla projektów, które pozwalają na rozwój infrastruktury oraz kapitału społecznego. Realizowany przez nas Program Inwestycji Strategicznych to projekt długookresowy, który zmienia krajobraz polskich miast, wsi i miasteczek.. Dofinansowania przyznane w programie to wsparcie w realizacji wielu potrzebnych inwestycji, które poprawią jakość życia lokalnych społeczności.

  • Dofinansowanie przyznane dla 99 proc. samorządów w Polsce
  • 58,4 mld zł to łączna wartość przyznanego dofinansowania

Każda kolejna edycja Programu Inwestycji Strategicznych pomaga samorządom finansować inwestycje, które stymulują polską gospodarkę, podnoszą jakość życia i wyrównują szanse społeczne we wszystkich regionach kraju. Wśród obszarów inwestycyjnych o największym znaczeniu dla lokalnych społeczności jest rozwój infrastruktury drogowej, energetycznej, wodnokanalizacyjnej, edukacyjnej i społecznej.

Program Inwestycji Strategicznych
Infrastruktura drogowa27 535 094 681,96 PLN
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna10 237 622 021,75 PLN
Infrastruktura sportowa4 365 558 473,72 PLN
Infrastruktura edukacyjna3 433 288 349,26 PLN
Infrastruktura społeczna2 396 013 281,94 PLN
Infrastruktura turystyczna1 835 824 391,91 PLN
Odnawialne źródła energii1 428 805 727,42 PLN
Efektywność energetyczna1 428 362 627,17 PLN
Rewitalizacja obszarów miejskich906 509 669,07 PLN
Infrastruktura kulturalna630 777 248,57 PLN
pokaż wiecej
Infrastruktura elektronenergetyczna i oświetleniowa201 741 750,68 PLN
Tabor transportu kolejowego130 000 000,00 PLN
Zeroemisyjny tabor transportowy117 063 000,00 PLN
Gospodarka odpadami85 139 100,00 PLN
Infrastruktura tramwajowa65 000 000,00 PLN
Pozostałe obszary3 621 760 913,73 PLN
Łącznie wszystkie inwestycje
58 418 561 237,18 PLN
Stan na: 10.10.2022

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Program jest nową formą wsparcia, która pobudzi inwestycje samorządów we wszystkich regionach. 

Realizacja projektów z Programu Inwestycji Strategicznych

Sprawdź jakie inwestycje realizujemy w Twoim województwie.