O produkcie

Oferta lokat negocjowanych jest sposobem zagospodarowania wolnych środków pieniężnych na zróżnicowanych i elastycznych warunkach zapewniających najkorzystniejszą formę oprocentowania i czas trwania lokaty.

Bank udostępnia swoim klientom lokaty negocjowane w PLN, EUR oraz USD na oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Szczegółowe warunki lokaty podlegają bezpośrednim negocjacjom telefonicznym z pracownikiem banku upoważnionym do zawierania lokat negocjowanych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oferty, skontaktuj się z Departamentem Rynków Finansowych i Sprzedaży
Korzyści dla klientów
  • lokowanie nadwyżki środków pieniężnych na wyjątkowo korzystnych warunkach,
  • korzystanie z oferty bez konieczności posiadania przez klienta rachunku bieżącego w BGK - po zakończeniu lokaty środki zostaną zwrócone na wskazany rachunek w innym banku,
  • całkowita lub częściowa likwidacja lokaty przed okresem umownym na warunkach każdorazowo negocjowanych z upoważnionym pracownikiem banku.
Warunki zawarcia transakcji
  • podpisanie umowy ramowej lokat negocjowanych rynku pieniężnego,
  • zaakceptowanie "Regulaminu zawierania lokat negocjowanych rynku pieniężnego w BGK".

 

Zobacz: Aktualne informacje na temat kwot minimalnych lokat negocjowanych rynku pieniężnego w Banku Gospodarstwa Krajowego

Dostawcy kwotowań

Informujemy, że Bank dla potrzeb zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, wykorzystuje kwotowania dostarczane przez następujących dostawców kwotowań:

  • Banki pełniące funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych;

  • Krajowe i zagraniczne banki komercyjne;

  • Elektroniczne platformy obrotu;

  • Rynki zorganizowane;

  • Firmy brokerskie notyfikowane przez odpowiednie organy nadzoru UE.