Dla kogo?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, samorządy

Na co?

Zarządzanie środkami pieniężnymi

O produkcie

Podstawowe cechy rachunku

 • waluta rachunku – PLN lub waluta wymienialna (rachunek walutowy)
 • oprocentowanie rachunku - zmienne
 • kapitalizacja odsetek - kwartalna
 • dostępna opcja automatycznego inwestowania środków (Autoinwestycja).

Sprawdź taryfę opłat i prowizji.

Szczegóły oferty

Podstawowe korzyści

Korzystanie z rachunków pomocniczych w działalności finansowej to:

 • łatwość zarządzania środkami poprzez wyodrębnienie środków na określone rodzaje rozliczeń (np. fundusz remontowy, rozliczenia z wybranymi kontrahentami, obsługa masowych płatności, wypłaty wynagrodzeń, przechowywanie zakupionych walut)
 • możliwość indywidualnego nadawania uprawnień do każdego z kont
 • możliwość łatwego zarządzania wieloma rachunkami przy jednej instalacji systemu bankowości elektronicznej , w tym nadawania rachunkom nazw własnych
 • bezpłatne przelewy między rachunkami
 • szeroki dostęp do wszystkich funkcji rozliczeniowych rachunku, w tym m.in:
  • dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych
  • przelewy do ZUS i US
  • korzystanie z polecenia zapłaty
  • wykorzystanie zleceń stałych
 • możliwość przygotowania indywidualnej oferty dla klientów decydujących się na założenie większej liczby rachunków
 • możliwość realizacji rozliczeń pieniężnych w formie:
  • bezgotówkowej - za pomocą polecenia przelewu, operacji przy użyciu kart płatniczych oraz przy wykorzystaniu czeków rozrachunkowych
  • gotówkowej – za pośrednictwem  placówek naszych pośredników kasowych (zastępcza obsługa kasowa ZOK).
Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą rachunków bankowych? Skontaktuj się z Infolinią BGK lub znajdź najbliższy Region BGK.

Bankowość online

bgk24

Informacje dotyczące bankowości elektronicznej bgk24