Dla kogo?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, samorządy

Na co?

Automatyczny transfer środków z ustalonej grupy rachunków

O produkcie

Przeksięgowanie środków między rachunkami podlegającymi konsolidacji może być realizowane w ustalonych priorytetach, kwotach, okresach i wariantach. Dostępna jest także opcja automatycznego powrotu środków na wyjściowe rachunki.

Korzyści:

  • efektywne wykorzystanie środków finansowych w firmie/grupie,  przy zminimalizowaniu zarządzania saldami pojedynczych rachunków
  • ograniczenie efektu rozproszenia środków – minimalizacja kosztów odsetkowych lub wyższy przychód odsetkowy dzięki skoncentrowaniu lokowanych nadwyżek
  • efektywniejsza kontrola i centralizacja przepływów środków zgromadzonych na wielu rachunkach.

Sprawdź taryfę opłat i prowizji.

Warunki współpracy

Proponujemy następujące warianty konsolidacji:

  • transfer środków według ustalanego harmonogramu – nawet wielokrotnie w ciągu dnia
  • transfer środków inicjowany powyżej/poniżej określonej kwoty
  • zerowanie sald wszystkich rachunków
  • zerowanie sald ujemnych lub dodatnich
  • opcjonalna dekonsolidacja pozwalająca na automatyczny powrót całej skonsolidowanej lub dowolnie określonej kwoty na rachunki źródłowe w następnym dniu roboczym.
Skontaktuj się!

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej o konsolidacji sald? Skontaktuj się z Infolinią BGK lub znajdź najbliższy Region BGK.