Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi bankową obsługę oraz ewidencję księgową przeszło 100 międzynarodowych umów kredytowych, refinansowych i innych porozumień finansowych zawartych przez Rząd RP, współpracując w tym zakresie z przeszło 50 największymi zagranicznymi bankami oraz instytucjami rządowymi i finansowymi.

Zagraniczne należności Skarbu Państwa będące w obsłudze banku wynoszą przeszło USD 1,6 mld i wynikają z udzielonych przez Rząd RP kredytów oraz zawartych porozumień refinansowych.

Poza bankową obsługą tych należności bank współpracuje z polskimi firmami realizującymi eksport w ramach rządowych umów kredytowych.

Bank dokonuje również rozliczeń krajowych związanych z obsługą zagranicznych zobowiązań i należności Skarbu Państwa, prowadząc obsługę między innymi rachunków walutowych i złotowych Ministerstwa Finansów.