Kredyt preferencyjny z FŻŚ

Kredyt preferencyjny udzielany jest na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny.

Refinansowanie z FŻŚ

Możesz ubiegać się nawet o 50 proc. refinansowania zakupu wyposażenia statku.

Pożyczka z Funduszu Dostępności

BGK udziela preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, co ma zapewnić dostępność budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pożyczka na termomodernizację z projektu Jeremie 2 dla województwa łódzkiego

Wykorzystaj finansowanie ze środków unijnych na przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej.

Finansowanie projektów PPP

Finansowanie projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kredyt unijny

Zapoznaj się z ofertą kredytów realizowanych ze środków unijnych: pomostowego, uzupełniającego lub etapowego. Wybierz odpowiednie rozwiązanie dla swojej firmy.