Instytucje publiczne

Znajdź szybko rozwiązania dla siebie:
Wybierz dla kogo

Rozwiązania dla instytucji publicznych

Obsługa bieżąca

Skorzystaj z szerokiej oferty rachunków bankowych – bieżących, pomocniczych, płacowych, walutowych – i  dobierz do niego odpowiedną kartę płatniczą. Zapoznaj się z produktami umożliwiającymi obsługę długu publicznego, płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  

Inwestycje

Chcesz zapewnić dostępność do budynków użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami? Chcesz zmodernizować budynek, aby przynieść oszczędności w kosztach jego eksploatacji? Zapoznaj się z naszą ofertą i sprawdź, z jakich produktów możesz skorzystać.

A crossing highway. Scenery of the town with trees.

Infrastruktura

Potrzebujesz wsparcia finansowego na budowę dróg krajowych? Chcesz skorzystać z funduszu, który finansuje budowę i przebudowę linii kolejowych? Chcesz skorzystać ze wsparcia finansowego dla armatorów z Funduszu Żeglugi Śródlądowej? Zobacz, z jakich produktów możesz skorzystać.

Lady architect working

Modernizacja i rewitalizacja

Skorzystaj ze wsparcia finansowego w formie nisko oprocentowanej pożyczki na wykonanie prac rewitalizacyjnych – adaptacji, modernizacji, konserwacji czy renowacji obiektów publicznych, takich jak szkoły czy przedszkola.

Science lab

Finansowanie ochrony zdrowia

Skorzystaj z oferty kredytu obrotowego, który możesz przeznaczyć na regulowanie bieżących płatności za zakup produktów, usług lub pozostałych zobowiązań.

Informacja o rachunkach

Zgłosiła się do Twojej instytucji osoba, która ma status prawny do spadku po właścicielu rachunku? Chcesz uzyskać pełną informację ze wszystkich banków i SKOK-ów? Złóż jeden wniosek i uzyskaj dostęp do centralnej informacji o rachunkach.

Business Managers Meeting with CEO

Produkty skarbowe

Zadbaj o odpowiednie zarządzenie nadwyżkami finansowymi, ryzykiem walutowym oraz ryzykiem stopy procentowej. Sprawdź ofertę lokat, bonów i obligacji skarbowych oraz produktów pozwalających na transakcję wymiany walutowej.