Transakcje typu SBB

Szczegółowe zasady zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) transakcji typu Sell-Buy-Back (SBB)

Zasady stanowią uszczegółowienie Ogólnych zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego transakcji typu SBB publikowanych przez Ministerstwo Finansów na stronie www.mofnet.gov.pl.