A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Oprocentowanie

Oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych

Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych prowadzonych w BGK dla przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych dostępna jest w pliku do pobrania poniżej.

Tabela obowiązuje od 12 września 2020 r.

Więcej szczegółów na temat zasad otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych znaleźć można tutaj.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertami specjalnymi i lokatami negocjowanymi kliknij tu, aby skontaktował się z Tobą doradca klienta.  

Pliki do pobrania:

Oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnych

Szanowni Państwo,

11 czerwca 2012 roku wycofana została oferta rachunków oszczędnościowych płatnych na żądanie (a'vista) PEWNE KONTO prowadzonych na podstawie „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych płatnych na żądanie (a'vista) PEWNE KONTO" oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych na podstawie „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych".

Po upływie okresu wypowiedzenia albo okresu umownego środki pieniężne, do których nie zostały złożone dyspozycje zadysponowania saldem, zostały przeniesione na nieoprocentowany rachunek techniczny banku (zgodnie z zapisami wypowiedzenia umów rachunków oszczędnościowych płatnych na żądanie (a’vista) PEWNE KONTO albo umów ramowych rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności). Środki pieniężne pozostaną na tym rachunku do czasu zadysponowania saldem przez klienta.

W celu złożenia dyspozycji wypłaty środków bądź przelewu na rachunek prowadzony w innym banku, prosimy o kontakt z najbliższym Regionem BGK. Listę Regionów BGK znajdą państwo tutaj.

Oprocentowanie kredytów

Oprocentowanie produktów kredytowych oferowanych przez BGK jest standardowo ustalane jako zmienne i składa się ze stawki bazowej, właściwej dla waluty transakcji, powiększanej o marżę. Marża jest ustalana indywidualnie i zależy od oceny kredytobiorcy.

Informujemy ponadto, że od 1 lutego 2015 r. oprocentowania kredytów uwzględnia ujemne stawki rynku międzybankowego. Oznacza to, że marża kredytowa jest pomniejszana o ujemną stawkę bazową. Uwzględnienie ujemnych stawek rynku międzybankowego jest realizowane w odniesieniu do wszystkich klientów banku, zgodnie z zapisami umownymi.