A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Komunikaty dla klientów

Informujemy, że zgodnie z art. 75c ustawy Prawo bankowe, w sytuacji wystąpienia problemów ze spłatą zadłużenia, klient ma możliwość wystąpienia do BGK z uzasadnionym wnioskiem o restrukturyzację zadłużenia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z doradcą klienta lub o skorzystanie z formularza kontaktowego.