A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK

Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK

 

Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych
w Banku Gospodarstwa Krajowego

obowiązują od 1.01.2018 r.

lp.

sposób dostarczenia/ złożona

złożona  w Oddziale, w formie papierowej

złożona elektronicznie poprzez system

rodzaj dyspozycji

 

NBE             BGK@24 Biznes

OTM

1.

Polecenie przelewu w PLN  do innego banku krajowego:

 

a)  za pomocą systemu ELIXIR1

14.50

14.50

14.50

 

b)  za pomocą systemu SORBNET2 i 5

15.30

15.30

15.30

2.

Polecenie przelewu w PLN na rzecz:

 

Urzędu Skarbowego

14.50

14.50

14.50

3.

Polecenie przelewu wewnętrzne pomiędzy rachunkami w PLN2

16.00

17.00

17.00

4.

Polecenie przelewu walutowe wewnętrzne pomiędzy rachunkami w tej samej walucie innej niż PLN

16.00

17.00

nd.

5.

Polecenie przelewu walutowe wewnętrzne pomiędzy rachunkami w różnych walutach

15.00

15.00

nd.

6.

Polecenie przelewu walutowe na rachunek w  innym banku krajowym lub zagranicznym (SWIFT, TARGET,SEPA)3:

 

a) w walutach krajów członkowskich

14.00

14.00

nd.

 

b) w walutach krajów innych niż kraje członkowskie

14.00

14.00

nd.

7.

Dyspozycja otwarcia lokaty terminowej4

15.45

16.00

nd.

8.

Polecenie przelewu w PLN otrzymane z banków krajowych (ELIXIR ,SORBNET)

realizacja wszystkich zleceń przychodzących w danym dniu roboczym.

9.

Polecenie przelewu  walutowe otrzymane z innych banków

- do godz.15.30 uznaje się za przyjęte w danym dniu roboczym
- po godz. 15.30 uznaje się za przyjęte w następnym dniu roboczym

10.

W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES lub systemu Obsługi Transakcji Masowych (OTM) dla zleceń w plikach w formacie elixir, xml, videotel dostarczonych do Banku na nośnikach elektronicznych godziną graniczną jest godzina 14.00.

1 W dniach 24 grudnia (Wigilia) jeśli jest dniem roboczym oraz w ostatnim dniu rozliczeniowym roku  nie są realizowane rozliczenia w ramach III sesji systemu ELIXIR (KIR). Godziną graniczną w tych dniach jest godzina 11.50.

  2 W przypadku dyspozycji w ciężar rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych obowiązują również postanowienia regulaminu i umowy rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych.

3
  Bank realizuje polecenia przelewu  w obrocie zagranicznym z datą waluty D, zgodnie z obowiązującymi  godzinami granicznymi

·          DKK,SEK,CZK,NOK -  godzina 9:30

·        CNY – godzina  9:45

·          HRK- godzina 12.00

·          HUF – godzina 10.30

·          PLN - godzina 11:30 (w przypadku przelewów za granicę)

- dla walut:  JPY, RUB – realizacja najwcześniej z datą  waluty D+1, pod warunkiem złożenia zlecenia w Banku w dacie D do godziny 14:00

Pozostałe waluty:  USD,CAD,AUD,EUR,CHF,GBP  - możliwa realizacja z datą waluty D, pod warunkiem złożenia zlecenia do  godziny  granicznej 14:00

4 W przypadku dyspozycji w ciężar rachunku bankowego, dotyczy tylko rachunków, których umowa/regulamin nie wyklucza złożenia dyspozycji otwarcia lokaty terminowej.

5 W ostatnim dniu rozliczeniowym roku  realizacja zleceń płatniczych wysyłanych za pośrednictwem systemu Sorbnet2 jest skrócona. Godzina graniczna ustalana jest  przez NBP  oddzielnym komunikatem.