Obligacje własne

Seria

Data emisji

Data wykupu

Wartość emisji

ISIN

Ogólne warunki emisji

BGK1021S015A

03.10.2017

03.10.2021

500 mln PLN

PL0000500229

warunki emisji

BGK0121S016A

25.01.2018

25.01.2021

500 mln PLN

PL0000500237

warunki emisji

BGK0223S017A

19.02.2019

19.02.2023

2 000 mln PLN

PL0000500245

warunki emisji

BGK1023S018A

28.10.2019

28.10.2023

1 850 mln PLN

PL0000500252

warunki emisji