A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Informacje

Taryfy opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych.

Oprocentowanie

Oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych

Oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnych

Oprocentowanie kredytów

Emisje obligacji BGK

Obligacje własne

Obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego

Obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Kursy walut

Tabele kursów walut w BGK – dane aktualne i archiwalne

Stopy CIRR

Komunikaty Prezesa Zarządu BGK w sprawie stałych stóp procentowych

Transakcje typu SBB

Zasady zawierania przez BGK transakcji typu Sell-Buy-Back

Komunikaty dla klientów

Komunikaty dotyczące produktów bankowych