BFG

Informujemy, że 9 października 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przestaje być podmiotem systemu gwarantowania depozytów w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Celem ustawy jest ochrona stabilności sektora finansowego, bez konieczności korzystania ze środków publicznych. Bank Gospodarstwa Krajowego w tym zakresie podlega odrębnym regulacjom1. W myśl przepisów ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego, Minister Finansów zapewnia Bankowi Gospodarstwa Krajowego fundusze własne na poziomie gwarantującym realizację zadań oraz środki na utrzymanie norm płynności płatniczej, a w przypadku likwidacji Banku Gospodarstwa Krajowego - zobowiązania przejąłby Skarb Państwa. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego nie posiada zdolności upadłościowej, tym samym nie może zmaterializować się przesłanka do wypłat środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Lista banków objętych gwarancjami Bankowego Fundusz Gwarancyjnego dostępna jest na www.bfg.pl.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

1 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego