A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Z BGK przyszłość zaczyna się dziś

Inwestycje infrastrukturalne

Zobacz więcej

Kredyty ze środków EBI i KfW

Zobacz więcej

Gwarancje COSME

Gwarancja BGK
z regwarancją EFI
w ramach programu
COSME

Zobacz

Mieszkanie dla młodych

Rządowy program pomocy
w nabyciu pierwszego
mieszkania przez młodych
ludzi.

Zobacz

Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej

Finansowanie kontraktów eksportowych na zakup
polskich towarów i usług.

Zobacz

Finansowanie projektów infrastrukturalnych

Wspieranie dynamiki inwestycji
w projekty infrastrukturalne
na terenie Polski.

Zobacz