A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 667 655

Z BGK przyszłość zaczyna się dziś

XII Konferencja BGK dla JST

Zobacz więcej

Inwestycje infrastrukturalne

Zobacz więcej

Kredyty ze środków EBI i KfW

Zobacz więcej

Gwarancje de
minimis

Gwarancje w ramach
wsparcia dla
przedsiębiorców.

Zobacz

Mieszkanie dla młodych

Rządowy program pomocy
w nabyciu pierwszego
mieszkania przez młodych
ludzi.

Zobacz

Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej

Finansowanie kontraktów eksportowych na zakup
polskich towarów i usług.

Zobacz

Finansowanie projektów infrastrukturalnych

Wspieranie dynamiki
inwestycji w projekty
infrastrukturalne na
terenie Polski.

Zobacz