A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Inwestycje infrastrukturalne

Zobacz więcej

Kredyty ze środków EBI i KfW

Zobacz więcej

Gwarancja BIZNESMAX

Gwarancja spłaty
kredytu dla mikro,
małych i średnich
przedsiębiorców.

Zobacz

Mieszkanie dla młodych

Rządowy program pomocy
w nabyciu pierwszego
mieszkania przez młodych
ludzi.

Zobacz

Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej

Finansowanie kontraktów eksportowych na zakup
polskich towarów i usług.

Zobacz

Finansowanie projektów infrastrukturalnych

Wspieranie dynamiki inwestycji
w projekty infrastrukturalne
na terenie Polski.

Zobacz

POŻYCZKI UNIJNE

Instrumenty finansowe
z Regionalnych Programów
Operacyjnych 2014-2020

Zobacz

Kredyt na innowacje technologiczne PO IR

Wsparcie przedsiębiorstw MŚP we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań

Zobacz