A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Ustawa Zabużańska

pdf

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje wypłat świadczeń pieniężnych na rzecz osób uprawnionych (tzw. zabużan) ze środków Funduszu Rekompensacyjnego.

Wypłata rekompensat możliwa jest wyłącznie w oparciu o opracowywany przez urzędy wojewódzkie rejestr osób uprawnionych, który jest sukcesywnie udostępniany bankowi przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Osoby uprawnione zobowiązane są do ujawnienia we właściwym urzędzie wojewódzkim wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty i podania numeru rachunku bankowego w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego w formie przelewu bankowego.

Każda osoba uprawniona, która wybierze świadczenie pieniężne jako formę realizacji prawa do rekompensaty i umieszczona zostanie w centralnym rejestrze osób uprawnionych zostanie listownie poinformowana przez Bank o trybie i terminie przekazania świadczenia pieniężnego.

 

Rekompensaty wypłacane są w formie przelewów bankowych lub w formie gotówkowej.