A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu

pdf

Na mocy Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", Bank Gospodarstwa Krajowego udziela zagranicznym nabywcom kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów.

Program rządowy "Finansowe Wspieranie Eksportu" przewiduje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

  • Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy
  • Kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio
  • Wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego
  • Postfinansowanie akredytyw dokumentowych  
  • Dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych
  • Potwierdzanie akredytyw dokumentowych
  • Prefinansowanie eksportu

Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronach z ofertą wspierania eksportu dla przedsiębiorstw.