A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

pdf

Okres programowania 2007-2013 to możliwość efektywnego wykorzystania środków unijnych, postawionych do dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego (gmin, zakładów budżetowych, związków międzygminnych) i lokalnych grup działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).

Jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania mogą otrzymać środki z budżetu państwa w formie niskooprocentowanej pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, do wysokości udziału środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji (projektów) w ramach niektórych działań PROW 2007-2013, tj.:

  • odnowa i rozwój wsi,
  • podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
  • wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
  • wdrażanie projektów współpracy,
  • funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Szczegóły dotyczące pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie znajdziesz na stronach z ofertą programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla samorządów