A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Mieszkanie dla Młodych

pdf

„Mieszkanie dla młodych" to rządowy program wsparcia w nabyciu mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju (MIiR) oraz instytucjami kredytującymi.

 • O programie

  Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju (MIiR) oraz instytucjami kredytującymi.

  17.08.2015 r. w Dzienniku Urzędowym w poz. 1194 została opublikowana ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (pobierz plik). Nowe zapisy ustawy obowiązują od dnia 01.09.2015 r.

  Wskaźniki przeliczeniowe i maksymalne ceny mieszkań

  Zestawienie dokumentów prezentujących wysokość średnich wskaźników przeliczeniowych przyjętych dla ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania i kwoty dofinansowania wkładu własnego.

  I kwartał 2019 r.

  wskaźniki i limity MdM I Q 2019 - (data publikacji 02.01.2019)

  IV kwartał 2018 r.

  wskaźniki i limity MdM IV Q 2018 - (data publikacji 02.10.2018)

  wskaźniki i limity MdM IV Q 2018 - (data publikacji 01.10.2018)

  wskaźniki i limity MdM IV Q 2018 - (data publikacji 28.09.2018)

  III kwartał 2018 r.

  wskaźniki i limity MdM III Q 2018 - (data publikacji: 03.07.2018)

  wskaźniki i limity MdM III Q 2018- (data publikacji: 29.06.2018)

  II kwartał 2018 r.

  wskaźniki i limity MdM II Q 2018- (data publikacji: 30.03.2018)

  I kwartał 2018 r.

  wskaźniki i limity MdM 1 Q 2018 - (data publikacji: 28.12.2017)

  IV kwartał 2017 r.

  wskaźniki i limity MdM IV Q 2017 - zmiana 2 (data publikacji: 04.10.2017)

  wskaźniki i limity MdM IV Q 2017 - zmiana 1 (data publikacji: 02.10.2017)

  wskaźniki i limity MdM IV Q 2017 - (data publikacji 29.09.2017)

  III kwartał 2017 r.

  wskaźniki i limity MdM III Q 2017 - (data publikacji 30.06.2017)

  II kwartał 2017 r.

  wskaźniki i limity MdM II Q 2017 - zmiana 1 (data publikacji: 03.04.2017)

  wskaźniki i limity MdM II Q 2017 (data publikacji: 31.03.2017)

  I kwartał 2017 r.

  wskaźniki i limity MdM I Q 2017 (data publikacji: 30.12.2016)

  IV kwartał 2016 r.

  wskaźniki i limity MDM IV Q 2016 - zmiana 1 (data publikacji: 3.10.2016)

  wskaźniki i limity MDM IV Q 2016 (data publikacji: 30.09.2016)

  III kwartał 2016 r.

  wskaźniki i limity MDM III Q 2016 (data publikacji: 30.06.2016)

  II kwartał 2016 r.

  wskaźniki i limity MdM II Q 2016_zmiana1.pdf (data publikacji: 1.04.2016)

  wskaźniki i limity MdM II Q 2016.pdf (data publikacji: 31.03.2016)

  I kwartał 2016 r.

  wskaźniki_limity_mdm_1Q2016.pdf (data publikacji: 31.12.2015)

  IV kwartał 2015 r.

  wskaźniki_limity_mdm_4Q2015_zmiana1.pdf (data publikacji: 1.10.2015)

  wskaźniki_limity_mdm_4Q2015.pdf (data publikacji: 30.09.2015)

  III kwartał 2015 r.

  wskazniki_limity_mdm_3Q2015.pdf (data publikacji: 31.08.2015)

  wskazniki_limity_mdm_3Q2015.pdf (data publikacji: 30.06.2015)

  II kwartał 2015 r.

  wskazniki_limity_mdm_2Q2015_zmiana2.pdf (data publikacji: 02.04.2015)

  wskazniki_limity_mdm_2Q2015_zmiana1.pdf (data publikacji: 01.04.2015)

  wskazniki_limity_mdm_2Q2015.pdf (data publikacji: 31.03.2015)

  I kwartał 2015 r.

  wskazniki_limity_mdm_1Q2015_zmiana1.pdf (data publikacji: 22.01.2015)

  wskazniki_limity_mdm_1Q2015.pdf (data publikacji: 31.12.2014)

  IV kwartał 2014 r.

  wskazniki_limity_mdm_4Q2014_zmiana1.pdf (data publikacji: 03.12.2015)

  wskazniki_limity_mdm_4Q2014.pdf (data publikacji: 02.12.2014)

  III kwartał 2014 r.

  wskazniki_limity_mdm_3Q2014.pdf (data publikacji: 30.06.2014)

  II kwartał 2014 r.

  wskazniki_limity_mdm_2Q2014.pdf (data publikacji: 01.04.2014)

  I kwartał 2014 r.

  wskazniki_limity_mdm_1Q2014.pdf (data publikacji: 31.12.2013)

  Komunikaty w BIP

  Akty prawne

  Instrukcje i sterowniki systemu obsługi programu MdM

  Instrukcje
  Oprogramowanie i sterowniki
 • Szczegóły oferty
  Kto może się ubiegać o finansowe wsparcie?

  „Mieszkanie dla młodych" – MDM - to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego).

  Program MDM polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

  Nabywcy, którzy wychowują co najmniej troje dzieci i począwszy od 1 września 2015r. złożą wniosek o dofinansowanie wkładu własnego,  nie muszą spełniać warunku dotyczącego limitu wieku, a także są zwolnieni z warunku nieposiadania własności innego mieszkania lub domu jednorodzinnego przed ubieganiem się o finansowe wsparcie. Znowelizowana ustawa nie zniosła tych warunków w stosunku do pozostałych beneficjentów programu MDM: małżeństw i osób samotnych, bez względu na to, czy wychowują dzieci, czy też nie.


  Z wyłączeniem nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:

  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. waścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.


  Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:

  1. rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
  2. zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu

  z chwilą uzyskania własności mieszkania (nie później, niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania) kredytowanego z zastosowaniem finansowego wsparcia.

  Na nabycie jakiej nieruchomości można otrzymać dofinansowanie wkładu własnego?

  Składając wniosek o dofinansowanie wkładu własnego na podstawie znowelizowanej ustawy 2015r. możliwe jest uzyskanie dofinansowania wkładu własnego na dwa nowe (poza nabyciem mieszkania na rynku pierwotnym) cele, jakimi są:

  • uzyskanie prawa własności mieszkania (lokal mieszkalny, dom jednorodzinny) na podstawie podpisanej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu,
  • nabycie nieruchomości mieszkaniowej, będącej przedmiotem transakcji na wtórnym rynku nieruchomości.


  Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

  1. 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
  2. 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci.


  Dofinansowanie wkładu własnego możliwe jest do uzyskania, gdy cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie (kliknij tutaj) oraz współczynnika:

  • w wys. 1,1 - dla mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym, w tym od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej;
  • w wys. 0,9 - w przypadku nabycia nieruchomości z rynku wtórnego.
  Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?

  Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz powierzchni użytkowej mieszkania (rzeczywistej dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 50 m2), bądź 50 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2).

  Dla osób wychowujących troje i więcej dzieci, limit powierzchni użytkowej służącej do obliczenia dofinansowania wkładu własnego wynosi: rzeczywista powierzchnia użytkowa dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 65 m2, bądź 65 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 65 m2).


  W przypadku, gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje własne lub przysposobione dziecko, to kwota dofinansowania wkładu własnego wynosi:

  • 150% kwoty dofinansowania, obliczonej zgodnie z powyższą zasadą w przypadku wychowywania jednego dziecka;
  • 200% kwoty dofinansowania, obliczonej zgodnie z powyższą zasadą w przypadku wychowywania dwojga dzieci;
  • 300% kwoty dofinansowania, obliczonej zgodnie z powyższą zasadą w przypadku wychowywania trojga lub większej liczby dzieci.
  Przykłady

  Przykłady obliczeń maksymalnej ceny zakupu nieruchomości, wysokości dofinansowania wkładu własnego oraz wysokości spłaty części kredytu w rządowym programie "Mieszkanie dla młodych" w związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Nowe zasady obliczania dofinansowania obowiązują od daty wejścia w życie nowych zapisów Ustawy tj. od dnia 01.09.2015 r.

 • Warunki współpracy
  Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa?

  Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:

  1. w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
  2. w złotówkach,
  3. na okres co najmniej 15 lat,
  4. na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Komu przysługuje dodatkowe finansowe wsparcie?

  Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane małżonkom lub osobie samotnie wychowującej dziecko, które korzystają z programu MDM, którym w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności nabytego mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie, bądź kolejne dziecko. Spłata części kredytu może zostać przyznana nabywcy raz. Kwota dodatkowego finansowego wsparcia przeznaczona na spłatę części kredytu wyniesie 5% kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego. Naliczenie kwoty dodatkowego dofinansowania na spłatę kredytu następuje z zastosowaniem wartości powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, obowiązujących w tej samej dacie, w jakiej naliczona została kwota dofinansowania wkładu własnego.

  Kiedy muszę zwrócić otrzymane dofinansowanie wkładu własnego?

  Nabywca zwraca do Funduszu Dopłat część uzyskanej kwoty finansowego wsparcia w przypadku, gdy w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności kredytowanego mieszkania:

  1. dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania,
  2. wynajął lub użyczył to mieszkanie innej osobie,
  3. dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  4. uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku.
  5. dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego.


  Obliczenie części zwracanej kwoty dofinansowania jest wykonywane w zależności od długości okresu korzystania z uzyskanego dofinansowania w okresie wymienionych powyżej 5 lat.


  Ustawa nowelizująca program MDM rozszerzyła katalog sytuacji, które skutkują zwrotem dofinansowania, jeśli wystąpi wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego w celu nabycia mieszkania:

  • w przypadku spłaty całości kredytu bądź jego części przewyższającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania, nabywca zobowiązany będzie do zwrotu części finansowego wsparcia w kwocie odpowiedniej do okresu korzystania z dofinansowania;
  • w przypadku spłaty przed dniem nabycia mieszkania całości kredytu bądź spłaty przewyższającej 50% ceny zakupu mieszkania bądź wkładu budowlanego, nabywca zobowiązany będzie do zwrotu całej uzyskanej kwoty dofinansowania wkładu własnego.
  Gdzie mogę złożyć wniosek?

  Wnioski można składać w bankach, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich wykaz znajduje się tutaj.

  Zachęcamy Państwa do kontaktu z wybranym bankiem kredytującym oraz podjęcia wspólnie działań w celu nabycia mieszkania z wykorzystaniem finansowego wsparcia na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304, z późn.zm).

  Bank Gospodarstwa Krajowego nie ponosi odpowiedzialności za informacje dotyczące rządowego programu „Mieszkanie dla młodych" zamieszczane na stronach internetowych innych, niż www.bgk.pl.

 • Komunikaty dla klientów
  25.01.2018

  MDM – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

  W związku z pytaniami dotyczącymi styczniowego naboru w programie „Mieszkanie dla Młodych”, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, w którym odpowiedzieliśmy na najczęściej zadawane pytania.

  Najczęściej zadawane pytania

  11.01.2018

  Dofinansowanie w programie „Mieszkanie dla Młodych”

  Szanowni Państwo,

  3 stycznia 2018 r. zakończył się ostatni nabór w programie „Mieszkanie dla Młodych” (MdM), w którym można było złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu mieszkania. W ciągu 2 dni przyjęliśmy 12,7 tysięcy zgłoszeń, które wyczerpały dostępną pulę 381 mln zł. Ponadto 955 wniosków znajduje się na liście rezerwowej. Osoby te mogą otrzymać dofinansowanie, jeśli zwolni się limit wskutek wycofania złożonych już wniosków przez innych klientów. Kolejność na liście rezerwowej wynika z kolejności zarejestrowanych zgłoszeń przez banki kredytujące.

  Wszystkie banki, które zakończyły wewnętrzną akceptację wniosków, otrzymały potwierdzenie statusu z systemu BGK, a klienci, którzy zmieścili się w limicie lub znajdują się na liście oczekujących, powinni otrzymać taką informację w swoim banku.

  Ostatni nabór w programie MdM wiązał się z ogromnym zainteresowaniem i kumulacją wniosków już w pierwszym dniu. Dla porównania - nabór rozpoczęty w styczniu 2017 r. trwał miesiąc, dopiero po takim czasie wyczerpał się limit przyznanych środków. Tym razem limit wyczerpał się w ciągu 2 dni.

  Kumulacja wniosków spowodowała duże obciążenie systemu. W związku z tym 2 stycznia przez pewien czas przetwarzanie wniosków lub ich rejestracja były wydłużone. Byliśmy w stałym kontakcie z pracownikami banków kredytujących i jeszcze tego samego dnia usunęliśmy niedogodności. Pragniemy przeprosić banki i ich klientów za przejściowo wydłużony czas rejestracji wniosków. Obecnie analizujemy wnikliwie zaistniałą sytuację i jesteśmy w indywidualnym kontakcie z bankami.

  5.01.2018

  Szanowni Państwo,

  2 stycznia uruchomiliśmy nabór wniosków w programie „Mieszkanie dla Młodych”. Ze względu na fakt, że był to ostatni nabór, zainteresowanie było ogromne i w ciągu 2 dni klienci złożyli w bankach kredytujących kilkanaście tysięcy wniosków. Tak duża liczba wniosków mogła powodować przejściowo wydłużony czas rejestracji wniosku. Nasi konsultanci byli w stałym kontakcie z pracownikami banków kredytujących.

  Zapewniamy, że wszystkie wnioski, które zostały prawidłowo zarejestrowane w systemie BGK do limitu 381 mln zł, mają przyznane dofinansowanie. Indywidualne przypadki osób, które nie otrzymały dofinansowania, powinny być wyjaśniane w bankach kredytujących.

  Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisem art.  10 ust. 9 ustawy MdM, przekazanie wniosku do systemu BGK następuje po pozytywnej weryfikacji przez bank kredytujący.  

  Przypominamy również, że limit środków programu MdM był ograniczony do określonej wysokości i nie wszyscy chętni otrzymają dofinansowanie.

  3.01.2018

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu przewidzianego na rok 2018, BGK z dniem 4 stycznia b.r. wstrzymał przyjmowanie wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego w rządowym programie „Mieszkanie dla młodych”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu banków kredytujących biorących udział w obsłudze programu, BGK rozdysponował 381 mln zł, będących ostatnią pulą środków dostępnych w celu dofinansowania wkładu własnego na zakup mieszkania.

  Na mocy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, BGK od początku funkcjonowania programu, tj. od 01 stycznia 2014 r., rozdysponował  prawie 3,0 mld złotych, co pozwoliło uzyskać dofinansowanie 110,7 tys. beneficjentom w celu uzyskania prawa własności do mieszkania.

  Ustawa MDM daje możliwość wnioskowania przez nabywców o dodatkowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, zaciągniętego w celu nabycia mieszkania. BGK procesuje te wnioski w okresie 5 lat od dnia nabycia mieszkania po zweryfikowaniu przez bank kredytujący faktu urodzenia bądź przysposobienia przez nabywcę trzeciego lub kolejnego dziecka. Dodatkowo w operacyjnej obsłudze BGK pozostaje rozliczanie zwrotów wsparcia finansowego w wyniku zaistnienia okoliczności, przewidzianych przepisami ustawy oraz wypłaty dofinansowań, których płatność zgodnie z dyspozycją nabywców przypada na rok 2018.

  21.09.2017

  Szanowni Państwo,

  w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych w roku 2017 na wypłaty w celu wsparcia finansowego kredytobiorców w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”, pragniemy poinformować o możliwości skorzystania z pomocy finansowej w nabyciu mieszkania w ramach limitu dostępnego na 2018 rok. Osoby, które nie skorzystały z finansowego wsparcia we wcześniejszych latach obowiązywania programu, zainteresowane uzyskaniem środków w celu uzupełnienia wkładu własnego na zakup mieszkania, będą mogły złożyć wniosek z planowaną datą wypłaty przypadającą na 2018 r. począwszy od dnia 2 stycznia 2018 r. Na dzień 20 września b.r. do rozdysponowania pozostaje kwota na poziomie 380 mln zł.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących możliwości i warunków złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, prosimy o kontakt z wybraną instytucją, współpracującą z BGK w zakresie obsługi programu. Wykaz instytucji dostępny jest na stronie internetowej BGK https://www.bgk.pl/bip/wykaz-instytucji-kredytujacych-uczestniczacych-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-30/.

  07.08.2017

  Szanowni Państwo,

  BGK informuje o opublikowaniu w dniu dzisiejszym komunikatu BIP o wznowieniu od dnia 8 sierpnia 2017 r. przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” do momentu osiągnięcia poziomu 100% planowanych wypłat na bieżący rok, a więc do wysokości 746 mln zł. Na dzień wygenerowania komunikatu, do wykorzystania w 2017 r. pozostała kwota 67 mln zł.

  Wnioski należy kierować do BGK za pośrednictwem banków kredytujących. W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących możliwości i warunków złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na 2017 r., prosimy o kontakt z wybraną instytucją, współpracującą z BGK w zakresie obsługi rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Wykaz instytucji dostępny jest na stronie internetowej BGK www.bgk.pl/bip/wykaz-instytucji-kredytujacych-uczestniczacych-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-30/.

  21.07.2017

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie programem „Mieszkanie dla młodych”, w dniu 1 sierpnia 2017 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Zmiana ta pozwoli na zwiększenie kwoty zaplanowanej na wypłatę finansowego wsparcia w bieżącym roku z 95% do 100% określonego w ustawie limitu środków na lata 2017 i 2018. W związku z powyższym BGK w dniu 7 sierpnia 2017 r. planuje opublikowanie komunikatu BIP o wznowieniu od dnia 8 sierpnia 2017 r. możliwości składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” do momentu wykorzystania kwoty 67 mln zł i osiągnięcia poziomu 100% planowanych wypłat na bieżący rok, a więc do wysokości 746 mln zł.

  Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazane do BGK do dnia ogłoszenia informacji o osiągnięciu poziomu 100% wykorzystania środków przewidzianych przepisami ustawy. W stosunku do znacznej części wniosków prawdopodobne jest zaistnienie sytuacji braku możliwości przyznania dofinansowania i zwrotu wniosku bez jego rozpatrzenia z końcem roku, na który planowana była wypłata finansowego wsparcia.

  Jednocześnie informujemy, że wymieniona na wstępie zmiana ustawy dotyczy także środków, przeznaczonych do wypłaty w roku 2018. W związku z tym, że będzie to ostatni rok funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych”, wnioski o przyznanie finansowego wsparcia w ramach dostępnego limitu będzie można składać w okresie od 01 stycznia do 30 września 2018 r. w ramach przewidzianego ustawą limitu przeznaczonego na finansowe wsparcie, tj. do wysokości 762 mln zł.

  Projekt zmiany ustawy dostępny jest na stronie Sejmu RP w następującej lokalizacji:

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7A233D4F23741D51C1258141003D16F5

  W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących możliwości i warunków złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na 2017 r., prosimy
  o kontakt z wybraną instytucją kredytującą, współpracującą z BGK w zakresie obsługi rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”. Wykaz instytucji dostępny jest na stronie internetowej BGK https://www.bgk.pl/bip/wykaz-instytucji-kredytujacych-uczestniczacych-w-programie-mieszkanie-dla-mlodych-30/.

  03.07.2017

  Szanowni Państwo,

  BGK informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamieściło na swojej stronie informację o nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przyjętą przez Radę Ministrów, która zakłada możliwość wznowienia przyjmowania przez banki kredytujące wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na 2017 r. w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. 1/08/2017 r., od dnia następnego po dacie opublikowania stosownego komunikatu przez BGK w tym zakresie.

  http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797810-p_1.htm

  Projekt ustawy można śledzić na stronie:

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7A233D4F23741D51C1258141003D16F5

  4/07/2017 odbędzie się w Sejmie 1 czytanie zmian do ustawy MDM

  Zgodnie z założeniami, do projektu nowelizacji ustawy, zasady wnioskowania nie ulegną zmianie. Nabywca składa wniosek o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o kredyt oraz dokumentami powiązanymi w banku kredytującym (lista banków na stronie BGK). Nabywca taki wniosek będzie mógł najwcześniej złożyć dopiero od dnia następnego po dniu publikacji komunikatu BIP o wznowieniu przyjmowania wniosków nabywców przez banki kredytujące z planowaną datą wypłaty dofinansowania wkładu własnego na 2017 r.

  BGK zamieści szczegółowy komunikat dla nabywców po dniu uchwaleniu ustawy.

  6.04.2017

  Szanowni Państwo,

  BGK informuje, że poziom łącznej kwoty wynikającej ze złożonych w bieżącym roku wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, z terminem wypłaty wsparcia, przypadającym w 2018 roku, osiągnął równowartość 50% kwoty limitu środków. W myśl przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, w takiej sytuacji BGK zobowiązane jest do wstrzymania przyjmowania wniosków nabywców oraz do ogłoszenia tej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

  W związku z powyższym informujemy o wstrzymaniu od dnia 7 kwietnia 2017 r. przyjmowania w bieżącym roku wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia, przypadającym na rok 2018. Zgodnie z przepisami ustawy, rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazane do BGK do dnia ogłoszenia tej informacji przez BGK a wnioski o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na rok 2018 przekazane przez banki kredytujące do BGK w terminie od 7 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., pozostaną bez rozpatrzenia. Złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego będzie możliwe ponownie w terminie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. 

  31.01.2017

  Szanowni Państwo,

  w związku z przekroczeniem limitu dostępnych środków  na 2017 r.  określonych w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi  informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego od dnia 01 lutego 2017 r. wstrzymał nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na bieżący rok.

  Rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego przekazane do BGK do dnia 31 stycznia 2017 r., jednakże w stosunku do znacznej części wniosków prawdopodobne jest zaistnienie sytuacji oczekiwania na możliwość przyznania środków w bieżącym roku. Informujemy, że w przypadku braku możliwości skorzystania z dofinansowania wkładu własnego w 2017 roku możliwe jest złożenie wniosku z planowaną datą wypłaty dofinansowania na rok 2018, o ile pozwolą na to warunki planowanej transakcji.

  Przypominamy, że godnie z przepisami ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (z późn. zm.), środki przyznane nabywcy w celu dofinansowania wkładu własnego, mogą zostać wypłacone tylko po zawarciu z Bankiem kredytującym umowy kredytu i spełnieniu wskazanych w umowie warunków do wypłaty wsparcia finansowego. W celu sprawdzenia aktualnego statusu wniosku oraz zweryfikowania możliwości podpisania umowy kredytu, uprzejmie prosimy o kontakt z Bankiem kredytującym, za pośrednictwem którego złożony został wniosek o przyznanie środków z Funduszu Dopłat.

  5.07.2016

  Szanowny Nabywco,

  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w sytuacji, gdy łączna kwota wynikająca ze złożonych w bieżącym roku wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, z terminem wypłaty wsparcia przypadającym w 2017 roku, osiągnie równowartość 50% kwoty limitu środków, BGK zobowiązane jest do wstrzymania przyjmowania wniosków nabywców. W związku z wystąpieniem takich okoliczności, BGK ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat o wstrzymaniu od dnia 6 lipca 2016 r. przyjmowania w bieżącym roku wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na rok 2017. Jednocześnie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy, rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazane do BGK do dnia ogłoszenia tej informacji przez BGK a wnioski o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na rok 2017 przekazane przez banki kredytujące do BGK w terminie od 6 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

  Jednocześnie informujemy, że nabywcy zamierzający skorzystać z dofinansowania wkładu własnego z planowaną datą wypłaty na 2017 r., będą mieli możliwość wnioskowania o dofinansowanie wkładu własnego od 1 stycznia 2017 r. Przypominamy, że nadal istnieje możliwość złożenia przez nabywcę wniosku o dofinansowanie wkładu własnego z planowaną datą wypłaty środków na rok 2018, o ile warunki planowanej przez nabywcę transakcji przewidują taki termin ostatecznej zapłaty za mieszkanie, będące przedmiotem dofinansowania.

  15.03.2016

  Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15-03-2016 o wstrzymaniu przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem pierwszego mieszkania.

  Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ( Dz. U. z 2015 roku poz. 1865), Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat przypadającym w roku bieżącym, osiągnęła równowartość 95 % kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na rok 2016.

  W związku z powyższym Bank Gospodarstwa Krajowego z dniem 16-03-2016 wstrzymuje przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2016.

  18.03.2016

  Szanowny Nabywco,
  w związku z wstrzymaniem od dnia 16 marca 2016 r. naboru wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na bieżący rok, uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazane do BGK do dnia 15 marca 2016 r.
  W związku z ogromnym zainteresowaniem programem „Mieszkanie dla młodych” i przyrostem wniosków ponad możliwy do zrealizowania limit wypłat na 2016 r. informujemy, że w stosunku do znacznej części wniosków prawdopodobne jest zaistnienie sytuacji oczekiwania na możliwość przyznania środków w bieżącym roku. W takim wypadku beneficjent może podjąć decyzję w sprawie ewentualnego oczekiwania na zwolnienie limitu w bliżej nieokreślonym terminie roku bieżącego bądź złożenie nowego wniosku, uwzględniającego zmienione warunki planowanej transakcji, w tym wypłatę dofinansowania w kolejnych latach funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych”. A więc, w przypadku braku możliwości skorzystania z dofinansowania wkładu własnego w bieżącym roku możliwe jest złożenie wniosku z planowaną datą wypłaty dofinansowania na rok 2017 lub 2018, o ile osoba sprzedająca mieszkanie dopuszcza zmianę daty zapłaty.
  Zgodnie z przepisami w/w ustawy środki przyznane nabywcy w celu dofinansowania wkładu własnego, mogą zostać wypłacone tylko po zawarciu z bankiem kredytującym umowy kredytu. W celu sprawdzenia aktualnego statusu wniosku oraz zweryfikowania możliwości podpisania umowy kredytu, uprzejmie prosimy o kontakt z bankiem kredytującym, za pośrednictwem którego złożony został wniosek o przyznanie środków z Funduszu Dopłat.