A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Programy

Obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego programy mają na celu rozwiązanie konkretnych problemów w zakresie m.in. budownictwa mieszkaniowego, eksportu, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, skutecznej absorpcji środków unijnych przez samorządy.

Aktualnie bank realizuje następujące programy:

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Wsparcia w zakresie tworzenia lokali z przeznaczeniem na cele socjalne

Poręczenia i gwarancje w ramach programów rządowych

Program poręczeń i gwarancji wspierający rozwój krajowej przedsiębiorczości

Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu

Wsparcie zagranicznych nabywców w zakupie polskich towarów i usług

Program wspierania eksportu DOKE

Program dopłat do oprocentowania kredytów na finansowanie eksportu

Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi

Program wsparcia poszkodowanych na skutek powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów

Program Pierwszy biznes - wsparcie w starcie

Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wspierający rozwój przedsiębiorczości

Ustawa Zabużańska

Program wypłat świadczeń pieniężnych na rzecz uprawnionych osób

Obsługa zagranicznych zobowiązań i należności Skarbu Państwa

Obsługa oraz ewidencja księgowa międzynarodowych porozumień finansowych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Pożyczki z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające

Wsparcie funduszy poręczeniowych dla MŚP

Udział BGK w rozwoju instytucji poręczeniowych dla sektora MŚP

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

Wsparcie TBS i spółdzielni mieszkaniowych w rozwoju budownictwa mieszkalnego

Mieszkanie dla młodych

Program wsparcia finansowego w zakupie nieruchomości mieszkaniowej

Rodzina na swoim

Program dający możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu na nabycie własnego mieszkania