A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Krajowa Grupa Poręczeniowa

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz 21 regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych, w których Bank Gospodarstwa Krajowego posiada akcje/ udziały w dniu 6 listopada 2006 roku podpisało porozumienie „Krajowa Grupa Poręczeniowa", którego celami są:

  1. stworzenie platformy realizacji wspólnych działań,
  2. zapewnienie prowadzenia działalności poręczeniowej według najlepszych standardów i dobrych praktyk,
  3. stałe podnoszenie jakości usług oferowanych przez Strony Porozumienia,
  4. reprezentowanie i ochronę wspólnych interesów Stron Porozumienia,
  5. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz wzmocnienia funduszy poręczeniowych oraz zwiększenie ich znaczenia, jako szczególnego instrumentu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

W celu zapewnienia sprawnego realizowania powyższych celów strony porozumienia postanowiły powołać spółkę zadaniową pod nazwą Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o. 31 marca 2009 r. została ona powołana aktem notarialnym, a 3 czerwca 2009 r. została zarejestrowana w KRS. Docelowo udziałowcami Spółki mają zostać wszystkie fundusze poręczeniowe, w których BGK posiada akcje udziały.