A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

JESSICA II - finansowanie inwestycji w Wielkopolsce

Jednostki Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorcy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z Wielkopolski już niedługo będą mogły liczyć na bardzo atrakcyjne warunki finansowania inwestycji z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Zarząd Województwa Wielkopolskiego 28 listopada 2016 r. podpisał z BGK umowę operacyjną na  obsługę pożyczek finansowanych ze środków UE przeznaczając na ten cel 286 mln zł. Współpraca BGK z Województwem przebiegać będzie w analogicznej formule, jak w perspektywie 2007-2013 – BGK będzie bezpośrednio współpracować z inwestorami i udzielać im wsparcia finansowego w formie niskooprocentowanych pożyczek. Projekty realizowane będą do końca 2023 r.

Celem projektu, który będzie realizował nasz bank w Poddziałaniu 3.2.2 („Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe), jest racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wielkopolski, a dzięki temu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Interwencja realizowana przez BGK w Poddziałaniu 9.2.3 ma przyczyniać się m.in. do odnowy zdegradowanych obszarów miast i wsi, a także rozwiązywania problemów lokalnych społeczności oraz ograniczania skali ubóstwa.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty, wzór wniosku o pożyczkę i spis wymaganych dokumentów zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem o naborze w pierwszym kwartale br.

GALERIA ZDJĘĆ