Niepodległa | Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Krajowy Fundusz Kapitałowy

pdf

Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) został utworzony 1 lipca 2005 r. na podstawie Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym, zgodnie z którą jedynym akcjonariuszem Spółki jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

KFK jest funduszem funduszy PE/VC, którego działalność polega na inwestowaniu w fundusze venture capital, które zasilają kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa polskie, szczególnie przedsiębiorstwa innowacyjne o wysokim potencjale rozwoju lub prowadzące działalność badawczo - rozwojową. Może się to odbywać na drodze zasilenia kapitałów własnych funduszy lub poprzez udzielenie długoterminowego finansowania dłużnego. KFK nie inwestuje bezpośrednio w konkretne przedsiębiorstwa.

Środki przeznaczone na statutową działalność KFK pochodzą z budżetu państwa, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł, np. od instytucji zagranicznych.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat działalności Funduszu wejdź na stronę www.kfk.org.pl