A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

pdf

Oferta Funduszu Ekspansji Zagranicznej skierowana jest do polskich firm działających z powodzeniem w kraju i planujących rozszerzenie działalności poza granice Polski. Fundusz wspiera ekspansję zagraniczną poprzez inwestowanie w zagraniczne podmioty należące do polskich spółek.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Certyfikaty inwestycyjne Funduszu Ekspansji Zagranicznej obejmuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Formy inwestycji

Fundusz Ekspansji Zagranicznej dzieli z polskimi firmami ryzyko inwestycji w zagraniczne projekty i zapewnienia współfinansowanie zagranicznych spółek zależnych należących do polskich firm. Firmy mogą skorzystać z finansowania w postaci kapitału, mezzanine i pożyczek zabezpieczonych tylko aktywami zagranicznego projektu, bez regresu do polskiej spółki. Horyzont czasowy inwestycji funduszu jest dopasowany do specyfiki poszczególnych przedsięwzięć i zwykle zawiera się w przedziale od 5 do 7 lat.

Udział Funduszu Ekspansji Zagranicznej w finansowaniu projektu będzie zwykle wynosić od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, ale nie będzie stanowił więcej niż 50% wartości całej inwestycji. Fundusz Ekspansji Zagranicznej zawsze będzie udziałowcem mniejszościowym - zarządzanie projektem będzie zawsze pozostawać w rękach polskiej firmy. Oczekiwana stopa zwrotu będzie ustalana indywidualnie i zależeć będzie od ryzyka projektu, ryzyka kraju, w którym jest realizowany oraz wybranego instrumentu finansowego.


Działając we współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej polska może np.:

  •  stworzyć lub rozbudować zagraniczną sieć sprzedaży i dystrybucji,
  • ulokować działalność bliżej zagranicznych klientów,
  • uzyskać dostęp do surowców, komponentów lub technologii,
  • przejąć marki handlowe zagranicznych konkurentów,
  • w całości powielić na innych rynkach model działania, który przyniósł jej sukces w Polsce.
Proces aplikacji

Firma, która chce skorzystać z finansowania oferowanego przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej, powinna przedstawić szczegółowy biznesplan, przedstawiający jej kompetencje i doświadczenie oraz założenia dotyczące projektu ekspansji zagranicznej. Pozytywna ocena tego biznesplanu przez fundusz otwiera drogę do zawarcia umowy inwestycyjnej, określającej między innymi sposób wyjścia funduszu z projektu.

Finansowanie spłacone przez projekty i zyski funduszu będą ponownie inwestowane w kolejne zagraniczne projekty polskich firm.

 

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat działalności Funduszu wejdź na stronę www.pfrtfi.pl