A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Inwestycje kapitałowe

Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi intensywną działalność inwestycyjną poprzez fundusze zależne, dzięki którym realizowane są projekty o istotnym znaczeniu dla rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki.

Krajowy Fundusz Kapitałowy

Specjalistyczny fundusz inwestujący w fundusze PE/VC

Fundusz Mieszkań na Wynajem

Fundusz inwestujący w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem

Polski Fundusz Funduszy Wzrostu

Inwestycje w fundusze inwestycyjne finansujące wzrost lub ekspansję firm

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Wsparcie ekspansji zagranicznej poprzez inwestycje w zagraniczne podmioty polskich spółek

Fundusz Municypalny

Współfinansowanie gminnych inwestycji w obszarze nieruchomości