A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Inicjatywa JEREMIE

pdf
 • O programie

  Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne europejskie zasoby dla MŚP) to nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowiony przez Komisję Europejską.

  Woj. pomorskie  
  Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. instrumenty finansowe oferowane pomorskim przedsiębiorcom w ramach inicjatywy JEREMIE dostępne będą tylko i wyłącznie w postaci produktu kapitałowego.
  Bank Gospodarstwa Krajowego działający jako Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego realizujący Projekt: „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 zakończył działalność w zakresie produktów Pożyczka Globalna, Reporęczenie oraz Poręczenie Portfelowe.


  Woj. dolnośląskie  

  Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego zakończył realizację Projektu: „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” w ramach Priorytetu nr 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działania nr 1.3 „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
  W związku z powyższym bank nie będzie dystrybuował produktów finansowych w ramach inicjatywy JEREMIE, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2007-2013.

 • Szczegóły oferty

   

  Inicjatywa odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia przedsiębiorstw za pośrednictwem instrumentów finansowych na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego).  JEREMIE to rodzaj perpetuum mobile - mechanizm odnawialny: raz wydatkowane środki wracają do funduszu powierniczego i ponownie są inwestowane. Dzięki temu możliwe jest budowanie kapitału na inwestycje jeszcze większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne, bo np. działają zbyt krótko na rynku i nie posiadają jeszcze historii kredytowej, czy zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

  Bank Gospodarstwa Krajowego od 2009 roku pełni rolę Menadżera Funduszy Powierniczych realizuje projekt JEREMIE w sześciu województwach (dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie, pomorskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie). Zadaniem banku jest zarządzanie środkami finansowymi przekazanymi przez Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 oraz uruchomienie zwrotnego wsparcia poprzez pośredników finansowych (fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki oraz inne instytucje finansowe). Rolą pośredników jest dotarcie z produktami finansowymi do MŚP.

  Łączna wartość środków RPO na lata 2007-2013 przeznaczona na finansowanie MŚP to ponad 1,7 mld zł. w ramach:

  1. Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - 405,73 mln PLN,
  2. Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego - 218,63 mln PLN,
  3. Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Mazowieckiego - 66,50 mln PLN.
  4. Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego - 287,39 mln PLN,
  5. Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego - 501,30 mln PLN,
  6. Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Zachodniopomorskiego - 280,00 mln PLN.

   

  Głównym celem inicjatywy jest ukierunkowanie strumienia środków pieniężnych w celu znacznej poprawy dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do:

  • dobrych jakościowo,
  • szeroko dystrybuowanych i
  • dostosowanych do potrzeb MŚP

  instrumentów finansowych. Dzięki tym założeniom, inicjatywa JEREMIE to przede wszystkim:

  • zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego MŚP, które z powodu braku historii kredytowej lub niewystarczającej liczby zabezpieczeń nie miałyby możliwości skorzystania z takiego finansowania,
  • korzystniejsze warunki finansowania MŚP,
  • elastyczność, np. dłuższa prolongata lub okres płatności dla nowo powstałych przedsiębiorstw (start-up).
  Beneficjenci inicjatywy JEREMIE

  Założeniem programu jest koncentracja na mikro, małych i średnich firmach (MŚP), znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, wykluczonych w dostępie do finansowania zewnętrznego.


  Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:

  • rozpoczynają działalność (start-up‘y),
  • nie posiadają historii kredytowej,
  • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.


  Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

  • zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
  • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
  • posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą w województwie, w którym funkcjonuje JEREMIE,
  • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
  • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

  Dostępne produkty finansowe

  W ramach inicjatywy JEREMIE dostępne są dwa rodzaje produktów:

  Produkty dla pośredników finansowych:

  1. Reporęczenie udzielane na rzecz funduszy poręczeniowych, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych przez te fundusze poręczeń dla MŚP;
  2. Pożyczka globalna - udzielana na rzecz funduszy pożyczkowych, banków, firm leasingowych i innych instytucji finansowych oferujących przedsiębiorcom produkty o charakterze dłużnym;
  3. Poręczenie portfelowe - w celu zabezpieczenia spłaty kredytów, pożyczek i leasingu dla MŚP udzielanych przez te podmioty ze środków własnych;
  4. Instrumenty kapitałowe oferowane w kilku możliwych formułach, ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorstw z wysokim potencjałem wzrostu, wysoki potrzebami kapitałowymi i wysokim ryzykiem (model z Funduszem Inwestycyjnym, Funduszami VC/PE, model koinwestycyjny, mezzanine itp.);
  5. Instrumenty dedykowane, tj. instrumenty ukierunkowane do specyficznej grupy przedsiębiorstw (np. akademickich) lub specyficznych obszarów (np. słabych strukturalnie lub wiejskich).
  Aktualne informacje o konkursach organizowanych przez BGK dla Pośredników Finansowych

  Województwo dolnośląskie

  Województwo łódzkie

  Województwo pomorskie

  Województwo wielkopolskie

  Województwo zachodniopomorskie

  Województwo mazowieckie

  Produkty dla przedsiębiorców:

  1. Pożyczki - udzielane przez Fundusze Pożyczkowe lub inne instytucje otoczenia biznesu;
  2. Leasing - udzielany przez firmy leasingowe;
  3. Kredyty - udzielane przez banki (spółdzielcze i sieciowe):
   a. zabezpieczone poręczeniem Funduszu Poręczeniowego na rzecz którego Menadżer Funduszu udzielił regwarancji tego poręczenia,
   b. zabezpieczone poręczeniem udzielonym bezpośrednio przez Menadżera Funduszu,
   c. Wejścia kapitałowe - polegające na bezpośrednim lub pośrednim (poprzez np. fundusze inwestycyjne) objęciu akcji lub udziałów w MŚP działających w formie spółek kapitałowych.

  Jesteś przedsiębiorcą, który spełnia powyższe warunki? Chcesz otrzymać wsparcie? Wejdź na www.jeremie.pl i dowiedz się na jaką działalność możesz przeznaczyć fundusze.

   

   

 • Informacje kontaktowe
  Biuro Główne

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej
  00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7
  telefon: 22 599 81 00, email: diif@bgk.pl

  Biura Regionalne

  Dolnośląski Fundusz Powierniczy

  Biuro Regionalne, Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu

  ul. Wita Stwosza 15, 50-148 Wrocław

  Ewa Kurzawa

  email: 

  Ewa.Kurzawa@bgk.pl 

  telefon: 71 388 42 44

  Łódzki Regionalny Fundusz Powierniczy

  Biuro Regionalne, Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi

  ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź

  Agnieszka Łysek, Krzysztof Wychowaniec, Grzegorz Kowalski

  email:

  Agnieszka.Lysek@bgk.pl 

  Grzegorz.Kowalski@bgk.pl 

  telefon: 42 634 57 80

  Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego

  Biuro Regionalne, Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku

  ul. Targ Rybny 11 lok. 2, 80-838 Gdańsk

  Jacek Baczewski, Natalia Bicka

  email: 

  Jacek.Baczewski@bgk.pl

  Natalia.Bicka@bgk.pl

  telefon: 58 320 58 57

  Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego

  Biuro Regionalne, Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu

  na ul. Składowa 5; 61-888 Poznań

  Agata Adamczewska e-mail: agata.adamczewska@bgk.pl

  Romuald Fabisiak a-mail: romuald.fabisiak@bgk.pl

  telefon: 61 885 31 04 (05)

  Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

  Biuro Regionalne, Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie

  ul. Tkacka 3A, 70-556 Szczecin

  Anna Pawlak, Kamila Lewandowicz

  email:

  Anna.Pawlak@bgk.pl

  Kamila.Lewandowicz@bgk.pl

  telefon: 91 489 08 79