A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Fundusz Dopłat do Oprocentowania

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego realizując pakiet pomocowy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 wprowadził do swojej oferty system dopłat do oprocentowania dla mikro-, małych, średnich i dużych firm z Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO).

Fundusz Dopłat do Oprocentowania działa na podstawie Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).


Dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą (umowy mogą być zawierane do 31 grudnia 2020 r.)