A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Fundusze

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza funduszami celowymi wspierając m.in. rozwój budownictwa społecznego, infrastruktury, innowacji, pomagając samorządom w korzystaniu ze środków unijnych lub wspierając projekty związane z ochroną środowiska.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Pomoc finansowa dla realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Kredyt na innowacje technologiczne

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym

Krajowy Fundusz Drogowy

Fundusz finansujący budowę i przebudowę dróg krajowych

Fundusz Kolejowy

Fundusz finansujący budowę i przebudowę linii kolejowych

Fundusz Żeglugi Śródlądowej

Fundusz wspierający śródlądowy transport wodny

Fundusz Strefowy

Fundusz gromadzący środki z działalności prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych

Fundusz Kredytów Studenckich

Fundusz umożliwiający udzielanie studentom pomocy w formie niskooprocentowanych kredytów

Fundusz Mieszkań na Wynajem

Fundusz inwestujący w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Pomoc finansowa w spłacie kredytu mieszkaniowego