A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Fundusze i programy

Fundusze

Zarządzanie funduszami wspierającymi rozwój kluczowych obszarów gospodarki

Programy

Realizacja działań mających na celu rozwiązywanie konkretnych problemów w gospodarce

Emisje obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego

Pozyskiwanie finansowania dla Krajowego Funduszu Drogowego

System przepływu środków europejskich

Obsługa wypłat większości przyznanych Polsce środków europejskich

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje BGK w fundusze wspierające rozwój społeczny i gospodarczy

Inicjatywa JEREMIE

Wsparcie MSP przedsiębiorstw w celu zwiększenia absorpcji środków unijnych

Jessica2

Finansowanie inwestycji ze środków UE

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Konsolidacja finansów publicznych

Przyjmowanie w depozyt lub zarządzanie środkami jednostek sektora finansów publicznych

Instrumenty finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Pożyczka rewitalizacyjna

Projekty rewitalizacyjne w zdegradowanych obszarach objętych Programem rewitalizacji

Fundusz Dostępności

Pożyczki na likwidację barier architektonicznych