W sprawie szczegółów nawiązania współpracy, skontaktuj się z Departamentem Rynków Finansowych i Sprzedaży:

Transakcja wymiany walutowej jest transakcją kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy bankiem a klientem, rozliczaną w ustalonym dniu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji (data waluty).


Data waluty może przypadać na:

 • dzień zawarcia transakcji,
 • jeden dzień roboczy lub dwa dni robocze po dacie zawarcia transakcji.


Transakcja wymiany walut może być wykorzystywana do dokonywania wymiany walutowej po atrakcyjnych, negocjowanych kursach np. przy:

 • realizacji płatności w obrocie dewizowym,
 • przewalutowaniach pomiędzy rachunkami,
 • zakupie/sprzedaży walut pod polecenie wypłaty.
Korzyści dla klientów
 • sprzedaż/kupno przez klienta waluty w drodze indywidualnych negocjacji z upoważnionym pracownikiem banku, 
 • wymiana środków po korzystniejszym niż standardowo stosowanym kursie.
Warunki zawarcia transakcji
 • umowa ramowa zawierania i wykonywania negocjowanych transakcji wymiany walut.


 W przypadku transakcji:

 • pomiędzy rachunkami - warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji jest posiadanie przez klienta rachunków w walutach, które będą przedmiotem wymiany.
 • typu przelew - warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji jest posiadanie przez klienta rachunku w PLN.

Usługa dotyczy wszystkich par walutowych, wskazanych w tabeli kursów walut BGK.

Dostawcy kwotowań

Informujemy, że Bank dla potrzeb zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, wykorzystuje kwotowania dostarczane przez następujących dostawców kwotowań:

 • Banki pełniące funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych;

 • Krajowe i zagraniczne banki komercyjne;

 • Elektroniczne platformy obrotu;

 • Rynki zorganizowane;

 • Firmy brokerskie notyfikowane przez odpowiednie organy nadzoru UE.