Gwarancja płynnościowa

Gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.

Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych z FDO

Program dopłat do odsetek kredytów udzielanych przez banki komercyjne.

 

Gwarancja spłaty limitu faktoringowego

Skorzystaj z nowego instrumentu gwarancyjnego, który pomoże zapewnić płynność finansową Twojej firmie.