Dla kogo?

Banki spółdzielcze, SKOK, podmioty Skarbu Państwa, podmioty sektora publicznego, fundusze poręczeniowe, JST, przedsiębiorstwa komercyjne

Co obsługuje?

bony skarbowe i pieniężne, obligacje skarbowe, obligacje komunalne i komercyjne, akcje

Usługi powiernicze w BGK obejmują prowadzenie rachunków depozytowych (papierów wartościowych), ewidencji instrumentów finansowych, a także przechowywanie instrumentów finansowych i rozliczanie transakcji na nich.  

O produkcie

Bank Gospodarstwa Krajowego świadczy usługi powiernicze na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lutego 2011 r.  

Dlaczego warto korzystać z usługi rachunku depozytowego?

 • wysoki poziom obsługi przez doświadczony zespół,
 • gwarancja poufności dzięki najwyższym standardom,
 • bezpieczeństwo przechowywanych instrumentów,
 • różne kanały składania dyspozycji,
 • szybkie i terminowe rozliczanie transakcji,
 • różnorodność oferowanych instrumentów finansowych,
 • atrakcyjne opłaty i prowizje.

Zakres usług rachunków depozytowych to m.in.

 • prowadzenie rachunków depozytowych (rachunków papierów wartościowych i rejestrów sponsora emisji),
 • rejestracja sald na rachunkach,
 • rozliczanie zawartych transakcji,
 • sporządzanie potwierdzeń, wyciągów i wyceny aktywów,
 • obsługa praw i pożytków z instrumentów finansowych (wykupy, odsetki, tabele odsetkowe dla klientów),
 • wszelkiego rodzaju operacje na instrumentach finansowych, m.in. transfery, wymiany, asymilacje,
 • dokonywanie blokady instrumentów finansowych, np. pod zastaw,
 • wydawanie świadectw i zaświadczeń depozytowych.

Jak korzystać?

Kto może skorzystać z usług powierniczych?

 • banki spółdzielcze,
 • SKOK,
 • podmioty, w których udziały posiada Skarb Państwa,
 • podmioty sektora publicznego, w tym m.in. uczelnie wyższe,
 • fundusze poręczeniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki z nimi związane,
 • inne, np. przedsiębiorstwa komercyjne.

Warto wiedzieć! BGK nie prowadzi rachunków depozytowych dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

BGK zapewnia obsługę papierów wartościowych

 • bony skarbowe i pieniężne,
 • obligacje skarbowe,
 • obligacje komunalne i komercyjne,
 • akcje (obrót po podpisaniu umowy z biurem maklerskim),
 • inne.

Bezpieczeństwo przechowywanych aktywów

BGK gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo przechowywanych aktywów. Zgodnie z Ustawą o Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Finansów zapewnia BGK fundusze własne na poziomie gwarantującym realizację zadań banku oraz odpowiedni poziom wskaźników płynności. Skarb Państwa ponosi również odpowiedzialność za zobowiązania banku w przypadku jego likwidacji. Bank posiada specjalny status jako bank państwowy, będący w 100% własnością Skarbu Państwa.

Jak założyć rachunek depozytowy?

 1. Skontaktuj się z Doradcą w Regionie
 2. Wypełnij i podpisz dokumenty
 3. Przekaż dokumenty za pośrednictwem Doradcy z Regionu
 4. Zweryfikujemy dokumentację i otworzymy rachunek depozytowy
 5. Otrzymasz informację o założonym rachunku i podpisane dokumenty

 

Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany usługami powierniczymi? Skontaktuj się z Infolinią BGK lub znajdź najbliższy Region BGK.