Dla kogo?

Przedsiębiorstwa, samorządy, biura maklerskie

Na co?

Zarządzanie indywidualnymi kwotami depozytów

O produkcie

Rozwiązanie wspomagające zarządzanie indywidualnymi kwotami depozytów (m.in. kaucje, wadia, poręczenia majątkowe etc.) z poziomu bankowości elektronicznej. Usługa Sumy Depozytowe pozwala na rozpoznawanie pojedynczych wpłat, ich automatyczne księgowanie na osobnych mikrorachunkach depozytowych oraz niezależne naliczanie odsetek dla każdego depozytu (w przypadku gdy rachunek jest oprocentowany).

System umożliwia generowanie raportów analitycznych zawierających dane o wszystkich depozytach, a także śledzenie historii operacji na poszczególnych mikrorachunkach.

Usługa Sumy Depozytowe współpracuje z systemami finansowo-księgowymi (możliwość wczytywania do systemów raportów odsetkowych oraz wyciągów bankowych).

Sprawdź taryfę opłat i prowizji.

Korzyści

  • usprawnienie i przyspieszenie zarządzania wpłatami/depozytami oferentów firmy
  • automatyzacja procesów księgowych, która pozwala na redukcję kosztów osobowych przedsiębiorstwa
  • kompletna informacja analityczna o wpłatach, wypłatach i wysokości odsetek dla każdego depozytu
  • wymiana danych pomiędzy systemem finansowo-księgowym firmy oraz bankowością elektroniczną BGK24 (importowanie plików wypłat depozytów, eksport elektronicznych wyciągów i raportów)
  • realizacja wymogów ustawy PZP nakładającej obowiązek naliczenia i wypłaty odsetek od kwoty zwracanego oferentowi wadium

Warunki współpracy

  • możliwość prowadzenia wielu rachunków głównych
  • oprocentowanie mikrorachunków jednakowe jak dla rachunku głównego sum depozytowych
  • rachunki sum depozytowych prowadzone w walutach PLN, EUR, USD, GBP
Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą rachunków bankowych? Skontaktuj się z Infolinią BGK lub znajdź najbliższy Region BGK.

Bankowość online

bgk24

Informacje dotyczące bankowości elektronicznej bgk24