Dla kogo?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, samorządy

Na co?

Zapewnienie bezpieczeństwa rozliczeń pieniężnych z tytułu transakcji określonych w umowach handlowych pomiędzy klientem banku a jego kontrahentem

O produkcie

Rachunek powierniczy z możliwością elastycznego dostosowania postanowień umowy rachunku do indywidualnych warunków i charakteru transakcji klienta.

Sprawdź taryfę opłat i prowizji.

Korzyści

 • zwiększenie wiarygodności stron transakcji jako partnerów handlowych
 • zabezpieczenie stron transakcji przed niewywiązywaniem się jednej ze stron z warunków umowy handlowej
 • zapewnienie bezpieczeństwa przepływu środków pieniężnych podczas realizacji transakcji:
  • dla powiernika – realizacja określonych warunków gwarantująca otrzymania zapłaty
  • dla powierzającego – brak wypłaty środków powiernikowi, w przypadku niespełnienia określonych warunków wynikających z umowy
  • ochrona przed zajęciem egzekucyjnym środków pieniężnych znajdujących się na rachunku powierniczym

Warunki współpracy

 • dwustronna umowa rachunku – podpisywana pomiędzy powiernikiem i bankiem
 • rachunek otwierany na czas oznaczony, konieczny do wypełnienia postanowień umowy handlowej
 • kontrola warunków wypłaty powierzonych środków sprawowana przez bank
Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą rachunków bankowych? Skontaktuj się z Infolinią BGK lub znajdź najbliższy Region BGK.

Bankowość online

bgk24

Informacje dotyczące bankowości elektronicznej bgk24