Pożyczka Jessica2 dla województwa mazowieckiego

Oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie mazowieckim. 

Pożyczka Jessica2 dla województwa wielkopolskiego

Oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie wielkopolskim. 

Pożyczka rewitalizacyjna dla województwa śląskiego

Oferta preferencyjnej pożyczki na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie śląskim. 

Pożyczka rewitalizacyjna dla województwa pomorskiego

Oferta pożyczki finansująca kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Premia remontowa z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe.

Premia termomodernizacyjna z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne.