O produkcie

Usługa przeznaczona jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, posiadających osobowość prawną, poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania.

Szczegóły oferty

Zakres oferowanych usług

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje następujące usługi związane z emisją obligacji komunalnych:
1.    nabycie całości emitowanych obligacji na rachunek własny Banku
2.    prowadzenie depozytu i ewidencji obligacji
3.    obsługa wypłaty odsetek i wykupu obligacji oraz obsługa płatności.