Powrót

Kredyt inwestycyjny współfinansowany ze środków EBI

Oferujemy finansowanie kredytu inwestycyjnego środkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), których zastosowanie pozwala na obniżenie kosztów kredytu.

Finansowanie inwestycji środkami EBI można łączyć z dotacjami unijnymi i innymi kredytami udzielanymi przez BGK.

Umowa podpisywana jest wyłącznie z BGK.

 • preferencyjne warunki cenowe w porównaniu z ofertą standardową,
 • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej.
Finansowanie kredytem inwestycyjnym ze środków EBI pozwala na:
 • rozpoczęcie działalności poprzez zakup środków trwałych i wyposażenie w początkowy kapitał obrotowy (np. budowa hali produkcyjnej),
 • rozwój działalności spółki poprzez powiększenie lub modernizację majątku (np. zakup nowych maszyn).
Finansowanie środkami EBI w BGK to oprócz niższej ceny:
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • wysoka kwota kredytu,
 • pewność długoterminowej i stabilnej współpracy z polskim bankiem, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Łączny koszt inwestycji nie może przekraczać równowartości 25 mln EUR.

Finansowaniu środkami EBI nie podlega w szczególności:
 • refinansowanie kredytów,
 • zakup nieruchomości na wynajem,
 • zakup papierów wartościowych i transakcje finansowe,
 • działalność deweloperska, produkcja broni, działania etycznie kontrowersyjne,
 • przedsięwzięcia niezwiązane z działalnością operacyjną spółki.

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla jednostek samorządu terytorialnego? Skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym oddziałem BGK i porozmawiaj o możliwościach współpracy: