Powrót

Kredyt inwestycyjny współfinansowany ze środków EBI

Dla kogo?

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Finansowanie kredytu inwestycyjnego środkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

O produkcie

Oferujemy finansowanie kredytu inwestycyjnego środkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), których zastosowanie pozwala na obniżenie kosztów kredytu.

Finansowanie inwestycji środkami EBI można łączyć z dotacjami unijnymi i innymi kredytami udzielanymi przez BGK.

Umowa podpisywana jest wyłącznie z BGK.

Korzyści

 • preferencyjne warunki cenowe w porównaniu z ofertą standardową,
 • podniesienie rentowności kapitału własnego poprzez zwiększenie dźwigni finansowej.

Finansowanie kredytem inwestycyjnym ze środków EBI pozwala na:

 • rozpoczęcie działalności poprzez zakup środków trwałych i wyposażenie w początkowy kapitał obrotowy (np. budowa hali produkcyjnej),
 • rozwój działalności spółki poprzez powiększenie lub modernizację majątku (np. zakup nowych maszyn).

Finansowanie środkami EBI w BGK to oprócz niższej ceny:

 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • wysoka kwota kredytu,
 • pewność długoterminowej i stabilnej współpracy z polskim bankiem, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Warunki współpracy

Łączny koszt inwestycji nie może przekraczać równowartości 25 mln EUR.

Finansowaniu środkami EBI nie podlega w szczególności:

 • refinansowanie kredytów,
 • zakup nieruchomości na wynajem,
 • zakup papierów wartościowych i transakcje finansowe,
 • działalność deweloperska, produkcja broni, działania etycznie kontrowersyjne,
 • przedsięwzięcia niezwiązane z działalnością operacyjną spółki.
Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą kredytów inwestycyjnych? Skontaktuj się z Infolinią BGK lub znajdź najbliższy Region BGK.