Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców

Kredyt umożliwia finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz realizacje projektów przy wsparciu środków unijnych

Kredyt inwestycyjny współfinansowany ze środków KfW

Kredyt inwestycyjny finansowany środkami pozyskanymi od KfW - niemieckiego państwowego banku rozwoju.

Kredyt inwestycyjny współfinansowany ze środków EBI

Kredyt inwestycyjny finansowany środkami pozyskanymi od EBI - Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Kredyt unijny

Zapoznaj się z ofertą kredytów realizowanych ze środków unijnych: pomostowego, uzupełniającego lub etapowego. Wybierz odpowiednie rozwiązanie dla swojej firmy.

Finansowanie projektów unijnych

Jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować projekty ze środków unijnych.

Wykup wierzytelności

Oferujemy alternatywę dla klasycznej formy finansowania, która pozwala na sprzedaż należności wynikających z realizowanych kontraktów przed terminem ich wymagalności.