Kredyt preferencyjny z FŻŚ

Kredyt preferencyjny udzielany jest na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny.

Refinansowanie z FŻŚ

Możesz ubiegać się nawet o 50 proc. refinansowania zakupu wyposażenia statku.

Fundusz Strefowy

Celem Funduszu Strefowego jest gromadzenie środków stanowiących wpływy z części podatku dochodowego od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.