Kredyt w rachunku kredytowym

Oferujemy finansowanie obrotowe w rachunku kredytowym na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Kredyt w rachunku bieżącym

Przedsiębiorca może skorzystać z limitu odnawialnego w rachunku bieżącym lub pomocniczym