Kredyt obrotowy dla przedsiębiorców

Zapoznaj się z ofertą kredytów obrotowych w rachunku bieżącym lub kredytowym.

Kredyt obrotowy dla podmiotów opieki zdrowotnej

Wsparcie do wykorzystania na bieżące płatności, zakup produkty i usługi lub na spłatę innych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności.

Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych z FDO

Bank Gospodarstwa Krajowego stosuje dopłaty ze środków budżetowych do oprocentowania kredytów udzielonych na usuwanie skutków: powodzi, osuwisk ziemnych, huraganów.