Kredyt obrotowy

Zapoznaj się z ofertą kredytów obrotowych w rachunku bieżącym lub kredytowym.

Kredyt obrotowy dla podmiotów opieki zdrowotnej

Wsparcie do wykorzystania na bieżące płatności, zakup produkty i usługi lub na spłatę innych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności.

Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych z FDO

System dopłat do oprocentowania dla mikro-, małych, średnich i dużych firm z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych, z Funduszu Dopłat do Oprocentowania (FDO).