Powrót

Kredyt na finansowanie inwestycji generujących eksport

Nieodnawialny kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na inwestycję, która będzie generowała sprzedaż eksportową.

Dla kogo?

Małe i średnie firmy, duże przedsiębiorstwa planujące inwestycje

Na co?

Finansowanie inwestycji, która będzie generowała sprzedaż eksportową

O produkcie

Kredyt na finansowanie inwestycji generujących eksport oferujemy we współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie inwestycji, która:

 • w ciągu 3 lat od ukończenia będzie generować średnio nie mniej niż 20 proc. przychodów z bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży eksportowej,
  lub
 • jest realizowana przez przedsiębiorstwo, którego suma przychodów ze sprzedaży eksportowej stanowi nie mniej niż 20 proc. sumy przychodów ze sprzedaży (w wybranych 3 z 5 ostatnich lat).

Warunki kredytu:

 • kredyt nawet do 14 lat
 • minimalna kwota kredytu to 5 mln PLN
 • zabezpieczenie KUKE do 80 proc. kwoty kredytu
 • spłaty w równych ratach kapitałowych nie rzadziej niż co 6 miesięcy

Jak korzystać

Jeżeli jesteś zainteresowany rozwiązaniem BGK i KUKE, zgłoś się do najbliższego Regionu BGK lub Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu i umów się na spotkanie.

Dane kontaktowe znajdziesz na stronie Regionów BGK oraz w zakładce Kontakt.

Pamiętaj! O gwarancję do KUKE występuje BGK po zapoznaniu się ze szczegółowym planem inwestycji. Przygotuj założenia inwestycji oraz dane finansowe przedsiębiorstwa.

 

Pytania i odpowiedzi

 1. Co to jest sprzedaż eksportowa?
  Jest to sprzedaż bezpośrednio na rzecz podmiotu zagranicznego.
  To także sprzedaż na rzecz podmiotu krajowego, o ile ten dokonał lub dokona sprzedaży na rzecz podmiotu zagranicznego (co musi udowodnić przedsiębiorstwo, które wnioskuje o kredyt).
   
 2. Jaka jest maksymalna kwota zabezpieczenia gwarancją KUKE?
  Gwarancja KUKE może zabezpieczyć 80 proc. kwoty kredytu.
   
 3. Jakie inne zabezpieczenia akceptuje BGK i KUKE?
  Akceptujemy szereg standardowych zabezpieczeń, takich jak np. hipoteka, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, poręczenie, gwarancje, przelew na zabezpieczenie, kaucja, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
   
 4. Czy przedsiębiorca może wybrać dowolne 3 lata spośród 5 ostatnich lat do badania?
  Tak, przedsiębiorca może wybrać dowolne 3 lata, na podstawie których potwierdzi, że suma przychodów ze sprzedaży eksportowej stanowi nie mniej niż 20 proc. sumy wszystkich przychodów ze sprzedaży.
   
 5. Jak BGK i KUKE badają czy inwestycja będzie generować przychody ze sprzedaży eksportowej?
  Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przedstawić biznesplan, prognozy sprzedaży, zawarte lub wynegocjowane kontrakty eksportowe czy listy intencyjne dotyczące zawarcia kontraktu eksportowego, które potwierdzają, że inwestycja w ciągu 3 lat od ukończenia będzie generować średnio nie mniej niż 20 proc. przychodów z bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży eksportowej.

Kontakt

Jesteś zainteresowany szczegółami rozwiązania?

Skontaktuj się z nami:

Eksport o krok bliżej

Jesteś przedsiębiorcą eksportującym swoje towary lub usługi? A może właśnie o tym myślisz?

BGK i KUKE wzmacniają współpracę by pełniej wesprzeć Twój biznes.