Refinansowanie przez BGK kredytu kupieckiego udzielonego zagranicznemu nabywcy przez polskiego eksportera ubezpieczonego w KUKE.

Dla kogo?

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Wsparcie eksportu poprzez zwiększenie płynności eksportera i uatrakcyjnienie jego oferty handlowej dzięki długiemu terminowi płatności

O produkcie

Wykup wierzytelności eksportowych oferowany jest z Programu Rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu.

Aby zbyć wierzytelności eksportowe na rzecz BGK, eksporter musi:

 • realizować umowę na eksport polskich towarów i/lub usług, zawartą na warunkach kredytu kupieckiego oraz
 • uzyskać ubezpieczenie swoich należności z kredytu dostawcy w KUKE (polisa kredyt dostawcy).

Warto wiedzieć! Kontakt z BGK zalecany jest przed podpisaniem kontraktu eksportowego.

Korzyści dla eksportera

Wykup wierzytelności przez bank to atrakcyjna forma finansowania rozwoju eksportu. Główne zalety tej metody to:

 • przeniesienie ryzyka zapłaty za towar na BGK i KUKE S.A.
 • możliwość zaoferowania swoim odbiorcom zapłaty z odroczonym terminem
 • otrzymanie płatności za towar lub usługę tuż po dostawie (wykonaniu)
 • poprawa płynności firmy eksportującej
 • długi termin spłaty należności przez nabywcę
 • kredyt nie obciąża zdolności kredytowej eksportera
 • brak wymogu udziału banku zagranicznego
 • prosta procedura

Koszty operacji

Koszty ustalane indywidualnie w zależności od specyfiki transakcji oraz standingu dłużnika.

Obejrzyj animację!

Jak korzystać?

​​​​​​Aby sprawdzić możliwość skorzystania z wykupu wierzytelności, skontaktuj się z nami i prześlij:

 • projekt umowy eksportowej,
 • wstępne potwierdzenie z KUKE SA, że wierzytelności mogą zostać objęte ubezpieczeniem,
 • dane finansowe importera (dłużnika) za ostatni zakończony rok obrotowy i ostatni zakończony kwartał (preferowane w języku angielskim)

Warunki wykupu wierzytelności

Wykup wierzytelności odbywa się w oparciu o następujące zasady:

 • bank wykupuje od eksportera maksymalnie 85 proc. wierzytelności wynikającej z kontraktu zawartego na warunkach kredytu dostawcy (eksporter udzielił importerowi kredytu kupieckiego na zakup towarów/usług), a minimum 15 proc. stanowi udział własny importera
 • okres spłaty wierzytelności wynosi zwykle od 2 do 5 lat i powinien być dostosowany do zasad oficjalnego wspierania eksportu wynikających z konsensusu OECD (w określonych przypadkach istnieje możliwość jego wydłużenia)
 • wykup następuje po zrealizowaniu zobowiązania kontraktowego przez eksportera

Wykup możliwy jest dla umów spełniających następujące warunki:

 • wartość umowy eksportowej to minimum kilka milionów euro
 • krajowe pochodzenie przedmiotu eksportu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki)
 • inwestycyjny charakter eksportu
 • umowa eksportowa zakładająca rozliczenie kredytem dostawcy
 • ubezpieczenie kredytu dostawcy w KUKE

Dodatkowym warunkiem dokonania wykupu wierzytelności przez bank jest przeniesie na rzecz BGK praw wynikających z kontraktu oraz polisy KUKE. Przeniesieniu na rzecz BGK podlega jedynie wierzytelność finansowa - zobowiązania eksportera dotyczące realizacji kontraktu, takie jak świadczenie usług gwarancji i rękojmi, nie podlegają przeniesieniu.

Schemat przebiegu transakcji

Proces finansowania eksportu poprzez wykup wierzytelności przebiega według następującego scenariusza:

Pytania i odpowiedzi

1.  Jaka może być maksymalna wysokość wykupu wierzytelności?
Bank wykupuje od eksportera maksymalnie 85 proc. wierzytelności, a minimum 15 proc. stanowi udział własny importera.

2. Jakie warunki musi spełnić umowa, aby możliwy był wykup wierzytelności z niej wynikający? 
Umowa (kontrakt) musi spełnić następujące warunki:

 • krajowe pochodzenie przedmiotu eksportu
 • inwestycyjny charakter eksportu
 • kontrakt eksportowy zakładający rozliczenie kredytem dostawcy
 • ubezpieczenie kredytu dostawcy w KUKE

3. Jakie dokumenty powinienem dostarczyć do banku, aby sprawdzić czy może skorzystać z wykupu wierzytelności?

 • projekt umowy eksportowej,
 • wstępne potwierdzenie z KUKE SA, że wierzytelności mogą zostać objęte ubezpieczeniem,
 • dane finansowe importera (dłużnika) za ostatni zakończony rok obrotowy i ostatni zakończony kwartał (preferowane w języku angielskim)

4. Jaka jest minimalna kwota transakcji, przy której można wykorzystać wykup wierzytelności?
Około 5 mln EUR.

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:
Zespołem Relacji Finansowania Handlu
tel.: +48 22 475 83 08
e-mail: [email protected]

Biurem Ekspansji Zagranicznej
tel.: +48 22 475 67 32
e-mail: [email protected]

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu