Dla kogo?

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Wsparcie eksportu poprzez zwiększenie płynności eksportera i uatrakcyjnienie jego oferty handlowej dzięki długiemu terminowi płatności

O produkcie

Wykup wierzytelności eksportowych jest częścią Programu Rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu.

Refinansujemy kredyt kupiecki, którego polski eksporter ubezpieczony w KUKE udzielił zagranicznemu nabywcy.

Aby zbyć wierzytelności eksportowe na rzecz BGK, eksporter musi:

 • realizować umowę na eksport polskich towarów i/lub usług, zawartą na warunkach kredytu kupieckiego oraz
 • uzyskać ubezpieczenie swoich należności z kredytu dostawcy w KUKE (polisa kredyt dostawcy).

 Zalecamy kontakt z nami jeszcze przed podpisaniem kontraktu eksportowego.

Korzyści dla eksportera

Jeśli wykupimy wierzytelność, zyskasz atrakcyjną formę finansowania rozwoju eksportu:

 • przeniesiesz ryzyko zapłaty za towar na BGK i KUKE S.A.;
 • będziesz mógł zaoferować swoim odbiorcom zapłatę z długim, odroczonym terminem płatności;
 • otrzymasz płatność za towar lub usługę tuż po dostawie (wykonaniu);
 • poprawisz płynność finansową firmy;
 • kredyt nie obciąży zdolności kredytowej Twojej firmy.

Procedura wykupu wierzytelności przez bank jest prosta i nie wymaga udziału banku zagranicznego.

Koszty operacji

Koszty ustalamy indywidualnie w zależności od specyfiki transakcji oraz standingu dłużnika.

Zobacz animację pt. „Wykup wierzytelności z kredytu dostawcy"

Jak korzystać?

Aby sprawdzić możliwość skorzystania z wykupu wierzytelności, skontaktuj się z nami i prześlij:

 • projekt umowy eksportowej;
 • wstępne potwierdzenie z KUKE SA, że wierzytelności mogą zostać objęte ubezpieczeniem;
 • dane finansowe importera (dłużnika) za ostatni zakończony rok obrotowy i ostatni zakończony kwartał (preferujemy dokumenty w języku angielskim).

Warunki wykupu wierzytelności

Wykup wierzytelności realizujemy zgodnie z zasadami:

 • wykupujemy od eksportera maksymalnie 85 proc. wierzytelności, która wynika z kontraktu zawartego z importerem na warunkach kredytu kupieckiego (minimum 15 proc. stanowi udział własny importera);
 • okres spłaty wierzytelności wynosi zwykle od 2 do 5 lat i powinien być dostosowany do zasad oficjalnego wspierania eksportu, które wynikając z konsensusu OECD (w określonych przypadkach istnieje możliwość jego wydłużenia);
 • wykup następuje, kiedy eksporter zrealizuje zobowiązanie kontraktowe.

Możemy wykupić wierzytelność, jeśli:

 • wartość umowy to minimum kilka milionów euro;
 • przedmiot eksportu ma krajowe pochodzenie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki);
 • eksport ma charakter inwestycyjny;
 • umowa eksportowa zakłada kredyt kupiecki (ubezpieczony w KUKE);
 • wierzyciel przeniesie na rzecz BGK prawa wynikające z kontraktu i polisy KUKE (przeniesieniu podlega tylko wierzytelność finansowa, a nie zobowiązania eksportera, takie jak świadczenie usług gwarancji i rękojmi)

Schemat przebiegu transakcji

Proces finansowania eksportu poprzez wykup wierzytelności przebiega według scenariusza:

Pytania i odpowiedzi

1.  Jaka może być maksymalna wysokość wykupu wierzytelności?
Bank wykupuje od eksportera maksymalnie 85 proc. wierzytelności, a minimum 15 proc. stanowi udział własny importera.

2. Jakie warunki musi spełnić umowa eksportowa, aby bank mógł wykupić wierzytelności, które z niej wynikają? 

Umowa (kontrakt) musi spełnić następujące warunki:

 • przedmiotu eksportu ma krajowe pochodzenie;
 • eksport ma charakter inwestycyjny;
 • kontrakt eksportowy zakłada rozliczenie kredytem kupieckim;
 • kredyt dostawcy jest ubezpieczony w KUKE.

3. Jakie dokumenty powinienem dostarczyć do banku, aby sprawdzić czy mogę skorzystać z wykupu wierzytelności?

Abyśmy mogli ocenić, czy możemy wykupić wierzytelność, dostarcz nam:

 • projekt umowy eksportowej,
 • wstępne potwierdzenie z KUKE SA, że wierzytelności mogą zostać objęte ubezpieczeniem,
 • dane finansowe importera (dłużnika) za ostatni zakończony rok obrotowy i ostatni zakończony kwartał (preferujemy dokumenty w języku angielskim).

4. Jaka jest minimalna kwota transakcji, przy której można wykorzystać wykup wierzytelności?
Około 5 mln EUR.

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:
Zespołem Relacji Finansowania Handlu
tel.: +48 22 475 83 08
e-mail: [email protected]

Biurem Ekspansji Zagranicznej
tel.: +48 22 475 67 32
e-mail: [email protected]

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu