Dla kogo?

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Kredyt na finansowanie/prefinansowanie eksportu to krótkoterminowe finansowanie obrotowe (do 2 lat), które umożliwia zdobywanie nowych rynków zbytu, poprawę płynności polskiego eksportera.

O produkcie

Główne założenia kredytu na finansowanie/prefinansowanie eksportu udzielanego przez BGK:

  • Krótkoterminowy kredyt o charakterze obrotowym na realizację kontraktu eksportowego/działalności eksportowej.
  • Produkt oferowany we współpracy z KUKE S.A. Dla udzielenia finansowania niezbędne jest uzyskanie gwarancji KUKE (do 80 proc. wartości kredytu).
  • Okres finansowania do 2 lat
  • Polska spółka występuje w roli kredytobiorcy
  • Warunki cenowe i parametry finansowania ustalane są indywidualnie zgodnie z profilem ryzyka transakcji

Minimalna kwota finansowania 1 mln PLN (w zależności od profilu transakcji).

Jak korzystać?

Umów się na spotkanie z pracownikami BGK w Regionach lub z pracownikami Biura Ekspansji Zagranicznej. W celu wstępnej oceny możliwości finansowania niezbędne będzie przedstawienie m.in. dokumentów i informacji takich jak:

  • sprawozdania finansowe polskiego eksportera za ostatnie 2 lata obrotowe oraz najbardziej aktualne sprawozdania międzyokresowe,
  • zakres i przedmiot kontraktu eksportowego,
  • budżet projektu oraz model finansowy wraz z przepływami pieniężnymi z tyt. kontraktu eksportowego.

Schemat finansowania:

Schemat prefinansowania:

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:

Biurem Ekspansji Zagranicznej
tel.: +48 22 475 67 32
e-mail: [email protected]

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu