Dla kogo?

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Krótkoterminowe finansowanie obrotowe, które umożliwia zdobywanie nowych rynków zbytu i poprawę płynności polskiego eksportera.

O produkcie

Kredyt na finansowanie/prefinansowanie eksportu jest krótkoterminowym finansowaniem obrotowym na realizację kontraktu eksportowego / działalności eksportowej.

Żebyśmy mogli udzielić finansowania, musisz uzyskać gwarancję KUKE zabezpieczającą do 80 proc. wartości kredytu.

Kredytu udzielamy:

  • polskim spółkom
  • na maksymalnie 2 lata
  • na indywidualnych warunkach cenowych i parametrach finansowania, które ustalamy zgodnie z profilem ryzyka transakcji

Minimalna kwota finansowania to 1 mln PLN (w zależności od profilu transakcji).

Jak korzystać?

Umów się na spotkanie w Regionie BGK lub z pracownikami Biura Ekspansji Zagranicznej. Wstępną ocenę, czy możemy udzielić finansowania, podejmiemy m.in. na podstawie dokumentów i informacji takich jak:

  • sprawozdania finansowe polskiego eksportera za ostatnie 2 lata obrotowe oraz najbardziej aktualne sprawozdania międzyokresowe;
  • zakres i przedmiot kontraktu eksportowego;
  • budżet projektu oraz model finansowy wraz z przepływami pieniężnymi z tyt. kontraktu eksportowego.

Schemat finansowania:

Schemat prefinansowania:

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:

Biurem Ekspansji Zagranicznej
tel.: +48 22 475 67 32
e-mail: [email protected]

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu