Potwierdzenie akredytywy przez BGK oznacza przyjęcie przez BGK takiego samego zobowiązania do zapłaty, jakie nieodwołalnie spoczywa na banku otwierającym akredytywę. W akredytywie potwierdzonej BGK sprawdza dokumenty, przed ich przekazaniem do banku otwierającego akredytywę i na ich podstawie podejmuje samodzielnie decyzję o wypłacie z akredytywy, bez prawa regresu do eksportera.

W ramach oferty, BGK potwierdza zarówno:

 • akredytywy dokumentowe rozliczeniowe - będące sposobem rozliczenia płatności między importerem i eksporterem jak i
 • akredytywy stand by - będące sposobem zabezpieczenia płatności, rozliczanej/rozliczanych zwykłym przelewem

Produkt pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę należności z akredytywy i stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z bankiem importera.

Koszty związane z potwierdzaniem akredytyw dokumentowych w BGK przedstawione są w „Tabeli opłat i prowizji BGK”. Dodatkowy koszt stanowi konieczność potwierdzenia akredytywy w banku otwierającym akredytywę (koszt uzależniony jest od kraju siedziby banku).

Jeżeli kontrakt polskiego eksportera ma być rozliczany akredytywą, to BGK może ją potwierdzać. Potwierdzenie akredytywy przez BGK oznacza przyjęcie przez BGK takiego samego zobowiązania do zapłaty, jakie nieodwołalnie spoczywa na banku otwierającym akredytywę. W akredytywie potwierdzonej BGK sprawdza dokumenty, przed ich przekazaniem do banku otwierającego akredytywę i na ich podstawie podejmuje samodzielnie decyzję o wypłacie z akredytywy, bez prawa regresu do eksportera. BGK potwierdza zarówno:

  • akredytywy dokumentowe rozliczeniowe - będące sposobem rozliczenia płatności między importerem i eksporterem) jak i
  • akredytywy stand by - będące sposobem zabezpieczenia płatności, rozliczanej/rozliczanych zwykłym przelewem).

  Potwierdzenie pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę należności z akredytywy i stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z bankiem importera.

  Schemat przebiegu transakcji
  OBEJRZYJ ANIMACJĘ!