Potwierdzenie akredytywy przez BGK to przyjęcie przez niego takiego samego zobowiązania do zapłaty, jakie nieodwołalnie spoczywa na banku otwierającym akredytywę.

Dla kogo?

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Dodatkowe zabezpieczenie transakcji handlowych przed ryzykiem związanym z bankiem importera

O produkcie

W potwierdzonej akredytywie BGK sprawdza dokumenty przed ich przekazaniem do banku otwierającego akredytywę i na ich podstawie podejmuje samodzielnie decyzję o wypłacie z akredytywy, bez prawa regresu do eksportera.

BGK potwierdza:

  • akredytywy dokumentowe rozliczeniowe - będące sposobem rozliczenia płatności między importerem i eksporterem oraz
  • akredytywy stand by - będące sposobem zabezpieczenia płatności, rozliczanej/rozliczanych zwykłym przelewem

Produkt pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę należności z akredytywy i stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z bankiem importera.

Koszty związane z potwierdzaniem akredytyw dokumentowych w BGK przedstawione są w Tabeli opłat i prowizji BGK. Dodatkowy koszt stanowi konieczność potwierdzenia akredytywy w banku otwierającym akredytywę (koszt uzależniony jest od kraju siedziby banku).

Jeżeli kontrakt polskiego eksportera ma być rozliczany akredytywą, BGK może ją potwierdzać.

 

Zobacz animację pt. "Potwierdzenie akredytywy eksportowej"

Jak korzystać?

Schemat przebiegu transakcji

 

Pytania i odpowiedzi

1. Czym jest potwierdzenie akredytywy i jaką korzyść otrzymuje eksporter? 
Potwierdzenie akredytywy to dodatkowe zobowiązanie BGK do zapłaty za zaprezentowane dokumenty. Tym samym BGK bierze na siebie ryzyko braku zapłaty ze strony banku otwierającego. Eksporter nie musi obawiać się braku zapłaty.